Jak vidím všechny statické a dobře viditelné protiraketové systémy ve vilnusu ,které je tak snadné trefit a zničit tak si říkám proč ne??

jdeme do otevřené nukleární války kdo to nepochopil je idiot toto je vůle el šadaj pak bude válka mezi reptiliánským vojskem a josef nazír lavan pod ochranou el jisrael a jeho vojskem 

STEJNĚ VŠECHNY TYTO SYSTÉMY BUDOU POUŽITÉ NA UKRAJINĚ TAK PROČ JE NEZNIČIT UŽ TED ,TY KURVY REPTILIÁNSKÉ A JEJICH KURVY Z TĚCH MINSTRŮ BY JSEM NECHAL ŽÍT ALE TY VŠECHNY SYSTÉMY BY JSEM ZLIKVIDOVAL  ŽE PAK BY BYLA VÁLKA S NATO???

,MY UŽ JSME VE VÁLCE S nato léta takže nic se nezmění akorát potřebuji aby ty kurvy poslali F celé letectvo nato zničím nikoho se nebudu ptát ,potřebujeme 3 fronty pacific midle east a belo roša , v mnoha západních městech je černý kufr připraven ,

 garantuji vám, ten celý systém dumy a reptiliánů a hexagramu kabalah padne bude sloužit svému lidu veliký kněz z exilu .... a na jeho hlavě nezer ....

že diplomacie ??? jaká??? to jen duma ,která okradla můj lid a postavila si ve středu moskvy byty za miliony dolarů si myslí že bude konec války aby tekl šampus a kaviar a koks na ně seru 

nebude 

toto je rozdíl mezi kabalah reptiliánskym putinem a jeho dumou a slovanským kralovstvím podle mnicha abela KTERÝ ŘEKL ŽE KNĚZ VELIKÝ BUDE MÍT DUCHA SVATÉHO , bude velký kněz z exilu sloužit svému lidu a nebudou hovořit král nebo czar ale to je on ,  moše žil na poušti tak jako celý lid voda a mana neměl moše víc než lid a tak to bude,

celý ten dumovský korupční a zlodějský reptiliánský stanův putinův systém který okradl můj lid a spolu s miliardármi který za naše slovanské fabriky zaplatili šekel ty kurvy hexagramové s kabou na čelách !!!!!  a platí miliardy putinovi  a dumě ,pujdou  tento rok z vůle el Šadaj do prdele  ty peníze a domy a byty a bentley a mercedesy .... se vrátí ,celá duma pujde do vezení a bezdomovci budou bydlet v jejich luxusních bytech v centru moskvy slibuji Vám to za to budou ty kurvy kterí tleskali reptiliánovi satanovi  putinovi  mučení navěky v ohnivé propasti , nebot oni drželi 22 let reptilána u moci společně s fsb a  budou tam kde bude ten komu sloužili ,a já vím že celé reptiliánské potomstvo satana je prokleto a všichni kdo mu slouží!!!!!!!

,nejsem ochotnej nikomu stranit ,tak říká svatý  zákon a zákon je slovo 22 písmen a slovo se stalo tělem je dokonalé svaté a navěky nikdo ho nemůže zrušit nebot on je spása -syn -jahušua (tím padá křestanství nebot pokud syn není dokonalý neplatí tak syn by popřel sám sebe a to je křestanství modly pavel a maria -satan

moše zákon je jahušua svatý - život pravda cesta k otci 

velký kněz  žije a bude žít jak jeho lid ne armadou ne silou ale v duchu svatém ruach hakadoš) ,kněz na jehož hlavě tak jak napsal abel je požehnání tj nazír nebot koruna boha jisraele je na nazírově hlavě, antikrist a sitna se ho bojej a nemůžou nic  udělat !!!

putin má ochranku  zelenský nato a já klidně chodím po svých a co a nic sitna ani antikrist ani reptiláni nemůžou nic a to je sila el elohej jisrael 

představím vám rozdíl reptilian putin příjde do dagestanu islámské země a diplomaticky vezme koran na své prsa a rekne to je svatá kniha 

levin kureš jisrael příjde z vojskem A tomu kdo by takovou knihu(KORAN BUDHISTICKÉ NEBO HINDU,,..) měl ,usekne ruce pak hlavu a tu knihu spálí a vezme hatoru (bibli ) a  ŘEKNE jen jahušua je cesta pravda život k otci hakadoš jah abba a nikdo jiný 

příjde modi s lordem šiva který má 3 koule 6 ruk a 2 zAdky a sloní hlavu nebo budha -to je všechno satan nic víc a pokud jsou to bohové at přijdou vědí kde jsem ,udělal bych to samé za mé služby nebude mít lavrov práci ja nikdy neuznám žadnou knihu kromě hatora rozumíte jsem tady na to abych všem ukázal slávu a moc el jisrael 

víte za časů elijah všichni mu řekli, celý jisrael ,ty nejsi prorok nevěřili mu ,věřili 400 a 450 satAnovým kněžím a řekli oni musí mít pravdu  ty jsi jen jeden jak jeden může mít pravdu a všichni ostatní lžou??!! byl sám a předse v jeden den se stal pánem nad jisrael a všechny satanové kněží kteří lhali , nechal zabít při potoku jabok (zázrak na hoře karmel)

žádná marie modly ružence jen syn boha jedinneho a tím je jahušua žádný pavel jen syn  jahušua nikdo jiný on je spasitel zákon navěky svatý a dokonalý!!!!!

SROVNÁNÍ PÍSMA A TZV"KŘESTANSTVÍ (sevenroses.cz)

MOŠE ZÁKON JE PLATNÝ NAVĚKY (sevenroses.cz)

krš jisrael ben josef+ BIBLE VERSUS MODLAŘSTVÍ KŘESTANŮ (sevenroses.cz)

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.