PAVEL FALEŠNÝ APOŠTOL ,KTERÝ NIKDY NEVIDĚL  JAHUŠUA Hamašujah , KTERÝ LHAL ŽE HO VIDĚL A ŽE JE JEDEN Z APOŠTOLOV .... MIMO JINÉ PROHLÁSIL ,ŽE TI ,KDO JSOU OBŘEZÁNI JSOU PSI (PŘIPOMÍNÁM ŽE I JAHUŠUA HAMAŠIJAH BYL OBŘEZÁN!!!!!)A VŠICHNI SVATÍ PROROCI A APOŠTOLOVÉ)A KÉŽ BY SE VYKLEŠTILI ,

ŘÍKÁ  V GALATSKÝM 5.2: Já Pavel   (VS TO PRAVÍ JAH ZÁSTUPŮJ AKO U VŠECH PROROKŮ) vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu!

TO BY ALE ZNAMENALO, ŽE VŠICHNI APOŠTOLOVÉ NEMAJÍ KRISTA PROTOŽE VŠICHNI BYLI  OBŘEZÁNI !!!!!

 

V 1 KORINTSKÝM 15:5 PAVEL ŘÍKÁ Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti (BYLO JICH TEHDY MIMO PETROSA JEN 9 +JAKOB!!!),6poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (NIKDE V BIBLI JSEM TENTO POČET NENAŠEL JAKO DRUHÉ SVĚDECTVÍ!!),7poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům8a naposledy ze všech se ukázal i mně(LEŽ!! VIDĚL JEN SVĚTLO!!), nedochůdčeti9Jsem totiž ze všech apoštolů (NENÍ APOŠTOL!!!!LEŽ !!!!NENÍ JEDEN Z 12!!!)ten nejposlednější(13!!!-S-ATANOVO ČÍSLO);

 

PAVEL NAPSAL LISTY ŘIMANŮM KORINTSKÝM GALATSKÝM EFESKÝM  FILIPSKÝM KOLOSKÝM TESALONICKÝM SEDMI "CÍRKVÍM",(FALEŠNÉ ZBORY ,KTERÉ PŘIJALI PAVLA !!!!!)

ALE

JAHUŠUA HAMAŠIJAH NAPSAL EFEZSKÝM SMIRNĚ PERGAMONU THYATÍR SARD FILADELFIE LAODIKEJE (PRAVÉ ZBORY,KTERÉ PŘIJALI JAH VE JMÉNU JAHUŠUA HAMAŠIJAH )

VŠIMNĚTE JSI ,ŽE JEDINÁ CÍRKEV KE KTERÉ PÍŠOU JAK JAHUŠUA HAMŠIJAH TAK I pavel   JE EFES!!!

 

TOTO PÍŠE JAHUŠUA HAMAŠIJAH CÍRKVI V EFESU ,VE KTERÉ PŮSOBIL A UČIL  pavel :

ZJEVENÍ JOCHANA 2:1Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů(MENORAH):
2Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.3Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě.

 

TO ZNAMENÁ ,ŽE JAHUŠUA HAMŠIJAH ŘÍKÁ CÍRKVI V EFESU ,ŽE TI ,CO TAM UČILI EFESANY JSOU FALEŠNÍ APOŠTOLOVÉ !!!!!!!

A KDO TAM UČIL?

pavel ....."s-atan" sluha

 

 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.