TATO ZEMĚ NENÍ VAŠE,DÁVNO JSTE JI DALI REPTILIÁNSKÝM ILLUMINÁTŮM ,NA CESKÝCH KORUNÁCH TISKNUTÝCH ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU JE LATINA!!!! NA ZNAKU BIS JE LATINA ,CIZÍ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI OŽEBRAČUJÍ ČESKÝ NÁROD A PAK ZISK PŘEVEDOU JINAM!!! CO SE TÝČE TOHO DEMONA A SLUŽEBNÍKA satana dalajlamy ,a jeho agentů schwarcenberga a belobradka hermana scientologa satanistu kisku a dalšich jim podobných ,ti všichni skončí v pekelné propasti na věky věků a budou mučeni HAKADOŠ JAH ANDĚLMI DNEM I NOCÍ. je neuvěřitelné že někdo může věřit v reinkarnaci.takhle to funguje:duše obrů -potomků andělů 1 MOŠE6: 1Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,2Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.3Tehdy si JAHUA řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ 4(V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) -a lidských dcer ,kteří pak umřeli jejich duše zůstala na zemi a tak když někdo má pocit ,že už žil ,tak to není on kdo už žil ale démon ,který je v něm ,protože když pak člověk umře a jeho duch čeká na soud ,tak ten démon potřebuje nové tělo a tak po staletí přebývají démoni v lidech,ti pak, mají pocit ,že už žili předtíim.Ten démon má pak funkci zničit duši toho člověka a někdy ho přijmout k tomu ,aby se zabil.Proto žádný sebevrah nemůže vejít do KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO ,PROTOŽE PODLEHL DÉMONŮM A TÍM ŽE SE ZABIL PORUŠIL PRAVIDLO:HAKADOŠ JAH NÁM DAL ŽIVOT A KDYŽ ON JEDINÝ BUDE CHTÍT TAK NÁM HO I VEZME.Pokud se někdo zabije postaví se proti Bohu JAH tím ,že to rozhodnutí veme na sebe a odřízne od sebe Boha a poslouchá démony!!! Takže nikdo nemá právo brát si život a žádná reinkarnace není !!!!Jediný kdo má absolutní moc nad dušemi je HAKADOŠ JAH EL ISRAEL ,proto nenechte se smást bludy ,reptiliáni Vám nikdy nemůžou dát život věčný.je to nemožné!!!!!!oni sami jsou odsouzení spolu s padlými "watchers" a tím zlým satanem k věčnému mučení z vůle HAKADOŠ ABBA JAH amen Co se týče stavby HAKADOŠ JAHUA chrámu bude se stavět!!!! ale určitě NE podle kabalističtích satanističtích hexagramových talmudističtích židů A JEJICH VLASTNÍCH ARCHITEKTONICKÝCH NÁKŘESŮ ,VYTVOŘENÝMI satanem,které mají v temple istitute !!!! , ale postavíme ho MY PRAVÝ BOŽÍ LID -ISRAEL PODLE VZORU V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ.A pak budu zabit a ten zlý usedne v tom Božím chrámu a nastane poslední etapa velkého soužení na zemi a pak po onom soužení až satan bude svádět národy a usedne v chráme HAKADOŠ ABBA JAH v JERUŠALAJM NA MALOU CHVÍLY,PO ONOM SOUŽENÍ JAKÉ NEBYLO NIKDY PŘEDTÍM , PŘIJDE VE SLÁVĚ SVÉHO OTCE HAKADOŠ ABBA JAH JEŠUA HAMAŠIJAH BEN ELOHEJ MELECH JEHUDIM SPOLU S SVATÝMI ANDĚLY. HAKADOŠ EMET AMEN HALELLUJAH

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.