JOCHANAN (JAN) 5.45 Ten, kdo na vás žaluje, je MOŠE , v něhož doufáte!!!46Kdyby ste věřili MOŠE věřili byste i mně, neboť on psal o mně.47Když ale nevěříte jeho SPISŮM , jak uvěříte MÝM SLOVŮM ?“

 

 

LUKAS 16:29‚Mají MOŠE A PROROKY!!!,‘ řekl Abraham. AT POSLOUCHAJÍ JE!!! 30‚To ne, otče Abrahame,‘ boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.‘ 31On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají MOŠE A PROROKY !!!nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých!!!!

 

 

MATITJAHU 23:11Tehdy JAHUŠUA mluvil k zástupům a svým učedníkům.2 Řekl: „Na MOŠE místě se posadili znalci Písma a farizeové.3 Proto PLNTE A ZACHOVÁVEJTE VŠECHNO CO VÁM ŘEKNOU,!!!!!! ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají!!

 

 

1 MOŠE 17:14Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu.“!!!!!!!

MOŠE ZÁKON PLATÍ!!!!!!!!! HALELUJAH

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.