křestanstvi z lucifera http://sevenroses.cz/index.php/prophets-apostoles-vs-savel

který apoštol nebo prorok by se poté co mluví pravdu ,kterou mu dává do srdce El Šadaj odvolá k pohanskému praktikujícímu satanizmus římskému císaři??!!!! žádný!!!!!!NEVIDÍTE ROZDÍL MEZI VŠEMA APOŠTOLAMA ,KTEŘÍ BYLI OCHOTNÍ ZEMŘÍT ZA PRAVDU ,TŘEBA šTEFAN NEBO 7 SYNÚ A MATKA V MAKABEJSKÝCH  A pavlem ,který se posral a odvolal se k pozemskému POHANSKÉMU STN  soudci?

pro mně pozemský soudce není autorita pro mně a pro Nás ŠOMERIM JISRAEL JE JEN JEDINNÝ ZAKON A TO JE MOŠE ZÁKON!!!!ZA TEN ZÁKONM A SVĚDECTVÍ JAHUŠUA JSME OCHOTNI KDYKOLIV JÍT NA SMRT A NIKDY NEUHNEME !!!

luciferiánsky  pavel který viěl světlo se odvolal k pohanskému praktikujícímu satanizmus římskému císaři, když ho chtěli za jeho bludy  v pravdě ukamenovat podle mošoeho zákona ,TO JE HLAVA KŘESTANSTVÍ ON JE TEN ,KTERÝ ŘEKL ŽE ZÁKON UŽ NEPLATÍ- ZAKON DAL JAHUŠUA A PŘIŠEL A DOKÁZAL ŽE SE DÁ SPLNIT V DOKONALOSTI!!!!ZÁKON JE SLOVO SLOVO JE JAHUŠUA ,KDYŽ NEPLATÍ SLOVO NEPLATÍ JAHUŠUA KDYŽ NEPLATÍ JAHUŠUA , KTERÉHO TÍM PÁDEM POPÍRÁTE TAK SE NAPLNUJE TO CO ŘEKL JAHUŠUA KDO NEMÁ SYNA NEMÁ OTCE A HNĚV BOŽI NA NĚM ZŮSTÁVÁ!!!!

pokud je hlavou křestanství papež ,který je reptilian!!!!https://www.youtube.com/watch?v=PqCD-PrBULg   http://sevenroses.cz/index.php/fake-christian-rapture-2 ,tak to znamená že křestanství je z lucifera ,protože každý reptilián je proklet a každý slouží tomu zlému !!!!!(k to znamená že katolickou církev vede sám reptilian , který slouži satanovi  a podle toho to tak vypadá )aždý bez výjimky , to znamená že reptiliáni ovládají křestanství , a křestané jěště tomu reptiliánovi říkají svatý otče , rouhání  jako blázen!!!!

argument protestantů ,že to není jejich papež neobstojí ,nebot ti nejuspěšnější  a nejbohatší kazatelé v usa jsou reptiliáni  za druhé jde o dogmy ,které jsou stejné jak v katoliků tak protestantů

svátky-vánoce (pohanský satanistický svátek saturnalia ,který řimané oslavovali slunovrat byl namotán na narození ježíše ,

Jahušua nás smířil s Otcem El Šadaj a jedinný den jeho narození může být jom kipur -den smíření!!!10.7.  podle Božího henochovho kalendáře)) , kalendář římský 3654 a čtvrt dne (pokud vím El ŠADAJ STVOŘIL DEN A NOC A NÉ ČTRVT DNE!!! + NOVÝ ROK  oslava lucifera kde po celém světe jsou vystřelené světlá a pak padají na zem imitace pádu lucifera o púlnoci !!!, trinity( ihs isis horus set ) a pavel ,který je mašijah pro křestani!!!, NANEBEVZETÍ http://sevenroses.cz/index.php/christian-fake-rapture

http://sevenroses.cz/index.php/fake-christian-rapture-2

příklad dejme tomu že ve měste žije  gang (reptiliani) kde hlavou je boss(satan) kterého poslouchají ale taky soud ,kde rozhoduje soudce(EL šadaj ) a POLICIE (ANDĚLÉ) ,no tak ho policie veme a soudce odsoudí a ten mafian a ten gang musej poslouchat toho soudce i když soudce je na druhé straně,reptiliáni mně nenávidí, ale musí vždy poslouchat el ŠADAJ A KDYŽ EL ŠADAJ řekne to je koreš levi a jeho se nesmíte dotknout , tak reptiliáni se mě nemůžou dotknout ,tak to funguje!!! jak si myslíte že to bylo s proroky ,kdyby ten zlý mohl tak by je zabil hned první den !!!

ta milost od El ŠADAJ je ta pravda ,kterou my budeme za chvíly říkat celému světu ale v obrovském utrpení!!!uvidíte!!! andělé zabijou 2,5 miliardy lidí ,budou padat ohnivé kameny které letí před nibiru, obrovské sucho ,(nibiru ohřívá jádro země bude boj o vodu !!)gravitace- nibiru se pohnou ostrovy oceány se zvednou zaplaví města a taky  nukleární vojna lidí zůstane maličko!!!.....to nás všechny čeká  a nemine.

ten zlý doslovně obelhal celý svět vytvořil všechny náboženství islam budhismus hindu křestanství (které nemá základ v bibli jen v pavlovi a popírá slovo el Šadaj -jahušua ) a moderní judaismus chabad lubavitch talmud .

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.