„křestanstvi –katolická  pravoslavná ortodoxná a protestanská církev        

VS

                      5 knih MOŠE  Proroci Žalmy a Nová SMLOUVA (KROMĚ 13 „APOŠTOLA SLUŽEBNÍKA S-ATANA PAVLA)

1

 V PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE , ŽE JE JEDINNÝ EL ŠADAJ  A JEHO POMAZANÝ JAHUŠUA HAMAŠIJAH

VS

UČENÍ KŘESTANSTVÍ ŘÍKÁ,  ŽE JE TROJJEDINNÝ (NENÍ TO ANI JEDNOU PSÁNO V PÍSMU!!!!)ROVNÝ A NESMRTELNÝ(PŘIPOMÍNÁM ,ŽE JAHUŠUA SÁM ŘEKL ,ŽE BYL MRTVÝ !!!ZJEVENÍ JOCHANAN 1:5!!!1:18)

2

  1. PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE ŽE MÁME DODRŽOVAT ZÁKON, PROTOŽE JE K ŽIVOTU

   VS

DOGMA KŘESTANSTVÍ PODLE  ČLOVĚKA !!! PAVLA  ZRUŠILA ZÁKON

3

PÍSMO ŘÍKÁ ŽE OBŘÍZKA JE SMOUVA MEZI HAKADOŠ JAH A MEZI ISRAEL!!!(TAK JAK TZV. KŘESTANÉ MÚŽOU ŘÍKAT, ŽE OBŘÍZKA JE JEN PRO ŽIDY ,KDYŽ JUDA JE JEN JEDEN KMEN Z 12 KMENŮ ISRAELSKÝCH?

VS

TZV KŘESTANSTVÍ PODLE ČLOVĚKA PAVLA JE OBŘÍZKA JEN PRO ŽIDY!!,

4

JMÉNO OTCE A SYNA !!!!PÍSMO NÁM PÍŠE , ŽE NEBESKÝ TATÍNEK SI PŘEJE, ABYCHOM HO NAVĚKY OSLOVOVALI EHJE EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV  HAKADOŠ JAH A JMÉNO JEHO SYNA JE JAHUŠUA ,PROTOŽE JMÉNO OTCE JE V JEHO JMÉNU!!!

  VS

TZV „KŘESTANÉ MAJÍ NEJAKÉHO B-HA HOSP-ODINA G-OD ….A JEŽÍŠKA  JESUSE ISESUSE DŽISISE ……..A TÍM ZNESVĚCUJÍ JMÉNO OTCE A SYNA!!!

5

  1. V PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE , ŽE MÁME MÍT SEDM RAMENNÝ SVÍCEN –MENORAH

SKORO VŠECHNY CÍRKVE MAJÍ KŘIŽ ,(JE TO MODLÁŘSTVÍ!!!)POKUD VÍM, VÍTĚZSTVÍ JAHUŠUA NENÍ V TOM ,ŽE BYL PŘIBIT NA KŘÍŽ, ALE ŽE BYL BEZ HŘÍCHU A TÍM PORAZIL TOHO ZLÉHO A BYL PROTO VZKŘÍSEN DUCHEM HAKADOŠ JAH!!!!aby NÁS OČISTIL SVOU KRVÍ 

6

  1. PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE ŽE SI NESMÍME ZOBRAZOVAT  HAKADOŠ JAH  JAKYMKOLIV SPŮSOBEM

  VS

TRADICE TZV KŘESTANŮ , COŽ JE MODLÁŘSTVÍ A TÍM ROUHÁNÍ SKORO VE VŠECH CÍRKVÍCH JSOU SOCHY OBRÁZKY !!!,KTERÝM SE LIDÉ KLANĚJÍ A UCTÍVAJÍ JE ,  KTERÉ SE TAKY PRODÁVAJÍ A JE Z TOHO BYZNIS PRO VŠECHNY CÍRKVE CO JE ZNEUŽÍVÁNÍ JMÉNA HAKADOŠ JAH !!!

7

  1. PÍSMU SE JASNĚ  PSÁNO ,ŽE SE NESMÍME UTÍKAT K DUCHŮM ZEMŘELÝCH  MRTVÍM!!!!!ANI K JASNOVIDCÚM NEBO SE KLANĚT NEBESKÉMU ZÁSTUPU SLUNCI NEBO MĚSÍCI
  2. TZV KŘESTANSTVÍ VĚČŠINA CÍRKVÍ UCTÍVÁ  A MODLÍ SE K TZV. SVATÝM , KTEŘÍ NEJSOU A NEMOHOU BÝT SVATÍ PROTŽE ČEKAJÍ NA SOUD A JINAK JSOU MRTVÍ!!!!!TAKŽE  KŘESTANÉ  UCTÍVAJÍ MRTVÉ!!!!!,

8

  1. PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE , ŽE HAKADOŠ JAH STVOŘIL NEBESA ZEMI A SLUNCE A MĚSÍC ODDELIL VODY OD VOD !!!ŽE ZEMĚ PEVNE STOJÍ A ŽE MÁ KONČINY (KONCE!!!),PEVNĚ STOJÍ NA ZÁKLADECH A MÁ 4 UHLY!! TAKY SE PÍŠE, ŽE SLUNCE VYCHÁZÍ NA VÝCHODĚ A ZAPADÁ NA ZÁPADĚ ,ŽE SE NA JEDEN DEN SE SLUNCE ZASTAVILO NEBOSE PÍŠE V DRUHÉM PŘÍPADĚ ŽE SE VRÁTILO O 10 STUPNÚ ZPÁTKY!!

VS

TZV KŘESTANSTVÍ ŘÍKÁ ŽE JE ZEMĚ KULATÁ OTÁČÍ SE KOLEM SLUNCE 1700 KM V HODINĚ!!!

9

KALENDÁŘ

  1. PÍSMU SE JASNĚ  PÍŠE ,ŽE 5 MĚSÍCŮ MÁ 150 DNÍ , TAKY ŽE DEN ZAČÍNÁ VÝCHODEM SLUNCE A KONČÍ JEHO ZÁPADEM , ŽE ROK ZAČÍNÁ JAREM !!!!

     VS

TZV KŘESTANSTVI SE ŘÍDÍ PODLE KATOLICKÉHO  S-TANŮVHO  KALENDÁŘE ,KDE DEN ZAČÍNÁ O PŮLNOCI A KONČÍ O PŮLNOCI  A  ROK ZAČÍNÁ V NEJVĚTŠÍ ZIMĚ!!!O PŮLNOCI!!!

10

PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE ,ŽE MÁME ZACHOVÁVAT VŠECHNY SVÁTKY DEN SEDNMÝ PESACH TÝDEN NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ , ŠAVUOT, JOM TERUACH ,JOM KIPUR  , SUKOT

VS

TZV KŘESTANSTVÍ PŘIJALO S-ATANÚV SVÁTEK Z ŘÍMA SATURNALIII –VÁNOCE KDE ŘIMANÉ SI DÁVALI DÁRKY A OSLAVOVALI TOHO ZLÉHO!!!NAMOTALI TO NA NAROZENÍ NEJAKÉHO JEŽÍŠKA ,KTERÝ NOSÍ DÁRKY!!!TO JE OBROVSKÉ ROUHÁNÍ!!!!!!

11

PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE ,ŽE ZADARMO JSTE DOSTALI ZADARMO DÁVEJTE

VS

VE VŠECH CÍRKVÍCH SE KAZATELÉ PATRIARCHOVÉ KNĚZI KARDINÁLOVÉ MAJÍ JAKO SVINĚ V ŽITĚ A JAKO SVINĚ SKONČÍ!!!

12

V PÍSMU SE JASNĚ PÍŠE ŽE SE MÁME MODLIT JEN K HAKADOŠ JAH  EL ŠADAJ ( SÁM JAHUŠUA KLEKÁ NA KOLENÁ A MODLÍ SE K TATÍNKOVI ,K NIKOMU JINÉMU!!!))

VS

V TZV KŘESTANSTVÍ SE MODLÍ K NEJAKÉ MARII !! ZE KTERÉ UDĚLALI TZV KŘESTANÉ KRÁLOVNU NEBES A KARÁLOVNU ANDĚLŮ!!!

TAK A TED MI ŘEKNETE VY JESTLI JE TZV KŘESTANSTVÍ PODLE 5 KNIH MOŠE PROROKÚ ŽALMÚ A NOVÉ SMLOUVY PODLE TOHO CO NÁM ŘÍKÁ HAKADOŠ JAH SKRZE SYNA  (BEZ S-T-N SLUŽEBNÍKA PAVLA-ČLOVĚKA) NEBO JE TO PROTI  , TO ZNAMENÁ UČENÍ TOHO ZLÉHO !!!!!

HALELUJAH
ŠEMA JISRAEL ADONAJ JAH ELOHEJNU ADONAJ JAH ECHAD
KADOŠ KADOŠ KADOŠ JAH ELOHEJNU MELECH HAOLAM ,
KADOŠ KADOŠ KADOŠ JAH CVAOT MELO KOL HAAREC KEVODO
BARUCH ŠEM KEVOD MALCHUTO LEOLAM VAED
 
JAHUŠUA HAMAŠIJAH BEN ELOHEJ MELECH JEHUDIM

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.