ješajahu49:1 isajah 

שִׁמְע֚וּ אִיִּים֙ אֵלַ֔י וְהַקְשִׁ֥יבוּ לְאֻמִּ֖ים מֵֽרָח֑וֹק יְהֹוָה֙ מִבֶּ֣טֶן קְרָאָ֔נִי מִמְּעֵ֥י אִמִּ֖י הִזְכִּ֥יר שְׁמִֽי:

žalm 21:10  psalm

תְּשִׁיתֵ֚מוֹ | כְּתַנּ֥וּר אֵשׁ֘ לְעֵ֪ת פָּ֫נֶ֥יךָ יְ֖הֹוָה בְּאַפּ֣וֹ יְבַלְּעֵ֑ם וְתֹֽאכְלֵ֥ם אֵֽשׁ:

MALAKI 3.22

כְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֚וֹ בְחֹרֵב֙ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִֽים:

 • 1MOŠE 49:
 • 22Josef, toť mladý plodonosný štěp, plodonosný štěp nad pramenem, přes zeď pnou se jeho ratolesti.
 • 23Hořkostí ho naplnili, ohrožovali ho , střelci úklady mu nastrojili.
 • 24Jeho luk si zachová svou pružnost, jeho paže svoji svěžest. Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele,
  25z rukou Boha tvého otce. Kéž pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí el ŠADAJ  žehná shora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným požehnáním prsů, požehnáním lůna.
 • 26Požehnání tvého otce překonají požehnání horstev věčných, pahorků dávnověkých dary vytoužené. Ať přijdou na hlavu Josefovu, na temeno zasvěcence(nazir) mezi bratry

5 mOŠE 33.

 • 13O Josefovi pravil: „Požehnána buď od Hospodina jeho země výtečnou rosou nebes i propastnou tůní, jež odpočívá dole,
 • 14výtečnými úrodami vyzrálými sluncem, vším výtečným, co přináší měsíc,
 • 15nejlepšími plody pravěkých hor, výtečnostmi pahorků dávnověkých,
 • 16výtečnostmi země a všeho, co je na ní, a zalíbením toho, jenž přebývá v keři. To nechť přijde na hlavu(ROŠ) Josefovu, na temeno zasvěcence(NAZIR) mezi bratry.
 • 17Je plný důstojnosti jako prvorozený býk, jeho rohy jsou rohy jednorožců; nabere na ně lidská pokolení i s dálavami země. Takové ať jsou desetitisíce Efrajimovy, takové ať jsou tisíce Manasesovy.“

PTÁTE PROČ  NA KONCI MÁ PŘIJÍT KOREŠ =BEN JOSEF JISRAEL ,KTERÝ JE KÁMEN JISRAELE ,JE  TO VELICE JEDNODUCHÉ,

V BIBLI JSOU VŽDY SPOMENUTÉ DVA NÁRODY 

1 BOŽÍ LID JISRAEL KTERÝ JELIKOŽ BOHA OTCE JAK JE PSÁNO V BIBLI NIKDO NIKDY NEVIDĚL ,TAK SYN JE TEN POSEL ,KTERÝ VYVEDL JISRAEL Z MICRAJIM SYN JE TEN ,KTERÝ NA HOŘE CHOREB Z OHNĚ DALMLUVIL S MOŠE ADAL MU  KAMENNEÉ DESKY S DESATEREM , SYN JE TEN, KDO SE UKÁZAL AVRAHAMOVI A JEHO ŽENĚ SÁŘE U MAMRE ,SYN JE TEN KDO MLUVIL S HAGAR ....JEHOŠUA(KNIHA SOUDCU- MUŽ S MEČEM ) MOŠE ..GEDEON.. ŠAMŠON.. RODIČI ......SYN JE TEN PROROK O KTERÉM PÍŠE 5 MOŠE 18 K. http://sevenroses.cz/index.php/jahusua-hamasijah-v-5-knihach-mose-jozue-soudcu-a-zalmech

SYN JE TEN KDO NÁS USMÍŘIL S OTCEM VŠEMOHOUCÍM A POKUD SY NÁM DAL TORAH TJ. 5 KNIH MOŠE ,TAK PAK VÁM PADÁ CELÉ KŘESTANSTVÍ ,KTERÉ MLUVÍ SKRZE JEDINNÉHO PAVLA(KTERÝ VIDĚL SVĚTLO NA POUŠTI  http://sevenroses.cz/index.php/fire-g-d-el-sadaj-jah-vs-light-lucifer  ŽE UŽ NIC Z TOHO CO JE V BIBLI NAPSÁNO UŽ NEPLATÍ!!!!!  http://sevenroses.cz/index.php/prophets-apostoles-vs-savelTAKŽE KŘESTANSTVÍ PŘIJALO MODLY PAVLA A RUŽENEC A REPTILIÁNSKÉHO PAPEŽE ,PŘÍMÉHO POTOMKA SATANA (JE 13 HLAVNÍCH LINII SATANA ,O TĚCHTO LINIÍCH MLUVÍ JAHUŠUA V MATOUŠOVI 13k 37

 • 37On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka
 • 38a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého;
 • 39nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
 • 40Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.
 • 41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,
 • 42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
 • POKUD TEDY KŘESTANSTVÍ ODMÍTLO JAHUŠUA A NAHRADILO HO MODLAMI OBRÁZKAMI RUŽENCEM A PAVLEM ,TAK ŽÁDNÝ KŘETAN NEMŮŽE BÝ SPASEN ,PROTOŽE POPŘEL!!!!!UČENÍ JAHUŠUA 5 KNIH MOŠE A VYMĚNIL ZA PAVLA 
 • PŘÍKLAD KDYŽ JSEM PŘIŠEL ZA KAZATELEM PROTOSTANSKÉ CÍRKVE ZEPTAL SE HO PROČ UŽ ZÁKON NEPLATÍ A KDO TO ŘEKL ODPOVED PAVEL ŘEKL
 • KDYŽ JSEM SE HO ZEPTAL PROČ NESVĚTÍ BOŽÍ SVÁTKY ODPOVED NEMUSÍME PAVEL ŘEKL DEN JAKO DEN 
 • PROČ NENÍ OBŘEZÁN ODPOVED PAVEL ŘEKL ŽE OBŘÍZKA JE ŽIDOVSKÝ BÁJ 
 • PROČ JÍTE NEČISTÉ ZVÍŘATA ? ODPOVĚD PAVEL ŘEKL ŽE JE TO JEDNO A DOKONCE NÁM ŘÍKÁ ŽE MŮŽEME JÍST I MASO OBĚTOVANÉ DÉMONŮM ,ŽE NÁM TO NEUBLÍŽÍ!!!!
 • TO ZNAMENÁ ŽE KŘESTANSKÝ MAŠIA KRISTUS JE PAVEL KTERÝ VIDĚL LUCIFERA SVETLO ,PŘIČEMŽ VŠICHNI PROROCI VIDĚLI OHEN NEBO PODOBU ČLOVĚKA NEBO MUŽE S MEČEM NEBO SYNA ČLOVĚKA DETAILNĚ POPISUJE V 1 KAPITOLE ZJEVENÍ JOCHANAN 
 • NO A ZA DRUHÉ ŽIDÉ ALE TO NEJSOU ŽIDÉ ALE SYNAGOGA SATANA ,PROTOŽE ODVRHLI TORAH NA HLAVU SI DALI KABU A PŘIJALI TALMUD TOTÁLNĚ V NĚM POPLIVALI JAHUŠUA A (PREJ SYN KURVY KTERÝ SE SMAŽÍ V PEKLE)
 • KDYŽ JSME BYL V JISRAELI ,TAK JSEM ŘEKL ŽE  V TORAH JSOU POŽEHNÁNÍ A PROKLETÍ A ZEPTAL JSEM SE JAK VIDÍ ŠOA
 • ODPOVĚD RABÍNÚ:ŠOA BYLO POŽEHNÁNÍ ,PROTOŽE JSME DOSTALI SPÁTKY STÁT(TOMUTO VÝKLADU RABÍNŮ SE MŮŽU JEN SMÁT ,PROTOŽE BŮH JE VŠEMOHOUCÍ EL ŠADAJ ,TO ZNAMENÁ NEPOTŘEBUJE OBĚTOVAT ŽENY DĚTI NECHAT JE UMUČIT A HODIT ZAŽIVA DO ROZPÁLENÉ PECE,ABY MU ZASRANÁ REPTILIÁNSKÁ KRÁLOVNA ALŽBETA SPOLU S ZEDNÁŘI A ILUMINÁTI PROPUSTILI KOUSEK ZEME!!!!
 • ŠOA JE PROKLETÍ ŽIDŮ 2000 LET BEZ HEJCHAL BEJT EL KODEŠ KADAŠIM ,ALE NEBOJTE JSEM TADY KDYBY MĚ MOHLI REPTILIÁNI OD putina alžbety macrona trumpa františka merkel  zabít ,tak už tady nejsem 43 let ,byl jsem v rusku kde vladne reptilian putin fsb mě sledovala na každém kroku a jak jsem priletěl tak odletěl ,byl jsem v hexagramovom státěšin bejt na každém kroku + rabíni kterí mě slibovali že mě zabijou a já  jsem se jen usmál :::, v usa v nemecku anglicku rok a púl ,všude kde mě mohli zabýt a ani vlas na hlavě mi neskřivili ani jednou mě nikdo ze všech tajných služeb nevyslíchal ,protože je řídí reptiliání a oni vědí jakou mám nad něma moc!!!!
 • říkám vám až bude svržen ten zlý pamatujte bude 10000 strojů nad městem vyběhne milion reptiliánů(andělú satana )a pozabíjejí celé město umuči na smrt děti rozštvrtí vy rusi armáda  a  fsb ,si myslíte ,že máte kontrolu nemáte nic ,když reptiliáni a zednáři neporazili matku rus zvenku ,dosadili tam reptiliána zevnitř ,chytré ale andělé el šadaj tak, jak píše jahušua to zařídí( matouš 13 k )nebojte ,až toto všechno uvidíte ,tyto hrůzy ,spomente si na mně 
 • mně je dána moc z ŠAMAJIM od EL ŠADAJ  ,ABY JSEM V MOCI A ZÁZRCÍCH S VŮLE EL ŠADAJ S JEHO SVATOU ARMÁDOU  SPOJIL 12 KMENŮ JISRAELE ABY JSEM ŘEKL PRAVDU O KŘESTANSTVÍ A MODERNÍM JUDAISMU A OBRÁTIL SRDCE LIDÍ OD MODEL A satana a talmudu k pravdě, cestě, životu -jahušua v jeho ZÁKONĚ OBŘÍZKA TĚLA A SRDCE ,ZACHVÁVANÍ SVÁTKU PESACH ŠAVUOT SUKOT ,PROSTĚ MOŠE ZÁKON !!! BOJOVAL VE VELKÉ VÁLCE A POSTAVIL BEJT VEL SHEL ZAHAV TAHOR ,KDE PŘÍJDE SLÁVA bOHA JISRAELE A PŘED KTERÝM BUDE JÍDÁVAT CHLÉB BEN DAVID KNÍŽE JISRAEL(EZECHIEL 44:
  • 3Jen kníže, protože je knížetem, bude v ní sedat, aby jedl před JAHUŠUA chléb. Bude vcházet dvoranou brány a touž cestou vyjde.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.