matouš 13 k (matytjahu 13):37
 Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka(to jsou lidi s lidskou DNA), 38pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého( to jsou reptiliáni putin trump fancesco dalajlama obama ..........). 39Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel hasatan, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. 40Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. 41Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, 42a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. 43Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!
44Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole.
45Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly 46najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
47Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. 48Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí. 49Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých 50a vhodí je do ohnivé pece.(za chvíli všichni reptiliani lože zednářské a illuminatské všichni budou zabiti a hozeni do ohnivého pece ,víte proč mají zednáři sukně ? aby si nemuseli svlékat kalhoty při vstupním rituálu kde souloží mezi sebou  do analu buzeranti v ,to je ta pravda ) Tam bude pláč a skřípění zubů.
51Pochopili jste to všechno? ano semeno syna jsou lidi s satan a jeho děvky zednáři jeho lože satana hexagram a pentagram  a všichni kdo jim slouží budou mučeni na věky a to je speravedlivý soud tak jako byla šoa a bude znovu šoa 2 nebot vůle el šadaj je na nebesích i zemi a jeho soud je dokonalý a spravedlivý !!!!!!!
 
satan je jen transka s ceckami a kopytami buzerant ,který se třese před el šadaj a jeho svatou armádou na čele které je jeho syn ehje ašer ehje el jisrael -jahušua 
 
 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.