cicit

4 MOŠE 15:37 JAH řekl MOŠE :38„Řekni synům Izraele, ať si po všechna pokolení dělají na cípech (CICIT)svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech ať si připevní modrou šňůrku.39Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna JAH  přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu.40Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu.

5 MOŠE 22:12 Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně.(CICIT)

MATITJAHU 14:36 a prosili ho(JAHUŠUA), aby se směli aspoň dotknout cípu(CICIT) jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.

LUKAS 8:44Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu(CICIT) jeho roucha, její krvácení ihned přestalo.

 

 

MÁME NOSIT TŘÁSNĚ S MODROU ŠNURKOU PROTOŽE TO JE PŘÁNÍ HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ A POTVRDIL NÁM TO I JEHO SYN JAHUŠUA ,KTERÝ NOSIL TAKY PODLE MOŠE ZÁKONA TŘÁSNĚ !!!!!!!

 

BEMET VE RUACH 

HALELUJAH 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.