článek převzán s forum 24

sLoVaNiJAH

Nostradamus byl nesporně pozoruhodnou osobností. Byl synem pokřtěných Židů. Pocházel z bohaté rodiny, kde bylo vzdělání ceněné. Poté, co se stal lékařem, čelil s dalšími morové epidemii, která doslova kosila obyvatelstvo středověké Francie. Na mor zemřela i jeho žena a dvě děti. Později si vzal bohatou vdovu jménem Anne Ponsarde, s níž měl šest dětí – tři dcery a tři syny. Získal pozici dvorního astrologa a alchymisty a společensky byl poměrně úspěšný. Historie si ho však pamatuje díky jeho poetickým čtyřverším, v nichž hovořil o tom, co se stane v budoucnosti.

Nostradamus sám zanechal vysvětlení, proč svá proroctví zakódoval. Podle něj prostě nebyla určena jeho současníkům. Příjemci měli být lidé z dalších staletí, kdy se zahalené významy rozšifrují. Mezi milovníky záhad je považován za člověka, který předvídal vynález chemických a biologických zbraní, atomové bomby, ponorky, různých strojů a mechanismů.

Nezdá se ovšem, že by jeho verše týkající se budoucnosti všichni četli správně, protože v roce 2012 mnoho jeho interpretů tvrdilo, že přichází konec světa, což se jaksi nestalo.

Jak se ukázalo, věděl toho prý hodně. „Slovo ‚Rusko‘ není ve čtyřverších uvedeno ani jednou. Věštec nazývá náš stát Slavjanie nebo Akvilon. Latinské slovo aquilo (aquilonis) se překládá jako ‚severní vítr‘. A vzdálenou a tajemnou zemi, z níž fouká, staří Římané nazvali Aquilon. Je překvapivé, že obyvatel středověké Francie věnoval Rusku a jeho budoucnosti ve svých čtyřverších značnou pozornost. Zjevně předpověděl, jakou důležitou roli bude naše země hrát na světové politické scéně.“

Co tedy Nostradamus údajně věděl předem? Vyprávěl o životě Ivana IV. Hrozného, ​​o jeho složité povaze, o osudu manželek a dětí panovníka. Astrolog předpovídal vzhled Lžidimitrije, církevní reformy patriarchy Nikona, reformu Petra Velikého, nešťastný osud Mikuláše II. a sovětskou éru. Mluvil o kultu osobnosti Josifa Stalina a o vítězství spojeneckých sil ve druhé světové válce. Astrolog popsal boj o moc v SSSR velmi obrazně a poeticky v 9. čtyřverší 8 centurie: „Aby udrželi dílo velké čepice a vyčistili místo, rudí vyjdou a zničí rodinu do posledního, téměř do konce.“

Pak ovšem přichází ta dobrá zpráva: „Pokud mluvíme o tom, co Rusko očekává v budoucnu, pak všichni máme důvod k optimismu. Nostradamus věří, že po náročných zkouškách v naší zemi přijde skutečný ‚zlatý věk‘. Různí věštci se neshodují v tom, kdy dlouho očekávané období všeobecné prosperity nastane. Rusko se pak stane skutečným duchovním centrem celého světa. Zde se objeví nové náboženství(israel Moše zákon), které lidem přinese radost. A kreativita(moudrost) bude považována za největší hodnotu, období uctívání ‚zlatého telete‘(křestanství modly!!) nakonec skončí. Objev nových zdrojů energie, vývoj medicíny, řešení mnoha dalších problémů – to vše bude znamenat éru Vodnáře. Toto astrologické znamení je tradičně spojováno s Ruskem. To čeká naši zemi, k moci přijde nějaký skutečně důstojný vládce.“

emet b ruach ELI CURI ŠADAJ

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.