Ve všech překladech Bible můžeme najít slovo „NOVOLUNÍ „, Z ČEHO PAK MNOHO LIDÍ VYVODÍ KALENDÁŘ ,KTERÝ ZAČÍNÁ „NOVOLUNÍM“ DNEM(KDYŽ SE NA OBLOZE OBJEVÍ PRVNÍ SRPEK ) ,TAK JAKO HO MAJÍ ŽIDÉ CO JE K NEUVĚŘENÍ(VĚDÍ DOBŘE ROZDÍL MEZI SLOVEM CHODEŠ A JAREACH!!!) PROTOŽE ONI POUŽÍVAJÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ PRO DNI ODPOČINKU!!!(TAKŽE SLUŽÍ KATOLICKÉ CIRKVI A VATIKÁNU!!!!!!!) TAK JAKO ADVENTISTÉ A PRO OSTATNÍ SVÁTKY POUŽÍVAJÍ NOVOLUNÍ KALENDÁŘ SPRVNÍM SRPKEM, PODLE TOHO MAJÍ PRVNÍ DEN V MĚSÍCI ,KDYŽ SPATŘÍ  PRVNÍ SRPEK MĚSÍCE ,  KTERÝ JE SYMBOL ISLAMU !!!!!

5 Moše 4:19 Toho dne, kdy k vám  JAH promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru,16abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,17jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi,18čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.19Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. JAH , tvůj EL , je věnoval všem národům pod nebem,20ale vás  JAH vzal a vyvedl z tavicí pece,  Z micrajim .

5 MOŠE 17 :3 ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti JAH , tvůj  EL, dá, by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích JAH , tvého EL , spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu3a odešli sloužit a klanět se cizím bohům – slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal) Pokud se najisto potvrdí, že v JISraeli byla spáchána taková ohavnost,5vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti.!!!!!!!!

SLOVO CHODEŠ   JE ODVODENÉ OD KOŘENE CH D Š COŽ ZNAMENÁ CHADAŠ A TO JE NOVÝ VE SMYSLU –NOVÝ CYKLUS A SLOVO JAREACH V HEBREJŠTINĚ ZNAMENÁ TĚLESO KTERÉ SVÍTÍ V NOCI TZV. LUNA (MĚSÍC)

Jen další důkaz že překlady Bible jsou v mnoha částech nepřesné a zavádějící  což pak znamená ,že používáte kalendář zdánlivě správny podle překladu ale ve lži a proto je důležité  VĚDET V ORIGINÁLE   5 knih MOŠE A PROROCI A ŽALMY ANEBO  UMĚT ASPON TROCHU ZÁKLADY HEBREJŠTINY ,PROTOŽE KDYBY BYLA BIBLE PSANÁ Z RUACH HAKADOŠ ,TAK BY TAM NEMOHLI BÝ TAKOVÉ NEPŘESNOSTI ,CHYBY A LŽI!!!!

Co se ctýče´JUDA , ONI  ,kteří vědí hevrejsky nemají výmluvu, koukají na měsíc CO JE OHAVNOST PŘED HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ PODLE5 KNIH MOŠE!!!!  a a slouží měsíci !!!! tak jako muslimové ,a jěšte říkají ,že dodržují moše zákon lháři a synagoga s-t-n kletba el Šadaj na ně!!!!

MODLÍTE  SE POD MEŠITOU V KOTEL A JĚŠTĚ ŘÍKATE  ,ŽE TO JE SVATÉ MÍSTO ,TO MÍSTO JE PROKLETÉ ,VŽDYT JE TAM MEŠITA POD KTEROU SE VY KLANÍTE A MODLÍTE !!!!chrám je ve měste davida tam ,kde není kámen na kameni ,PROŽE JE SIJON ZORÁN JASKO POLE!!!!tak jako prorokoval Mikeas 3:12 a  JAHUŠUA POTVRDIL ŽE PO CHRÁMU NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI!!! V MATITJAHU 24:1-2 

Za chvíli za toto všechno co se děje v jisraeli od model po čtení talmudu až po ka-allah za toto jim, KTEŘÍ JSOU VÁŽENÍ A TZV PROROCI A KNĚŽÍ ,KTEŘÍ LŽOU A SVÁDĚJÍ JISRAEL  HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ VEME   ducha ,neboť ON jediný je pánem duchů (RUACH ),  A JEJICH TĚLÁ BUDOU NA ULICÍCH A PAK, SE MY LID JISRAEL VRÁTIME ZE 4 UHLŮ SVĚTA NA SIJON DO MĚSTA DAVIDA

HALELUJAH

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.