Vakcíny proti COVID-19 jsou ve skutečnosti trojskými koni magnetogenetiky na dálková ovládání lidských mozků? Virginská univerzita již v roce 2016 úspěšně otestovala virus, který v mozku myši vytvoří zmagnetizované neurony, které lze poté zapínat a vypínat elektromagnetickým polem jako pomocí dálkového ovládání! Total Control skrze Remote Control? Dostanete imaginární virus, na virus dostanete vakcínu, která nevytvoří imunitu, zato vám ale zjevně zmagnetizuje ruku a najednou školáci po zapnutí dálkového ovládání popadají před školou na zem? Už to není konspirace, je na to vědecká studie!

Žijeme ve světě, který je prostoupený a ovládaný spiknutím tak obrovským a nevídaným, že drtivá většina lidí takovou představu odmítne jako absurdní nesmysl. Něco takového by přece elity neudělaly, to je přece vyloučené, okamžitě napadne každého obyčejného člověka. A přitom ve skutečnosti je to ještě horší, než nabízí ty nejhrozivější údajné konspirační teorie.

Konceptuální gramotnost je opravdu zvláštní věc. Zatímco drtivá většina lidí vidí na zemi střepy, konceptuálně gramotný člověk se nedívá dolů na podlahu, ale upírá zrak na polici na zdi, kde je volné místo a mezi skleničkami je jedna mezera, chybí tam šestá do tzv. kompletního servisu. Ty střepy na podlaze jsou totiž projevem skleničky, kterou někdo shodil z police. A proč ji shodil?

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/NeuronChip-300x166.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/NeuronChip-768x424.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/NeuronChip-700x387.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/NeuronChip-646x357.jpg 646w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/NeuronChip-874x483.jpg 874w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/NeuronChip.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Neuronová síť

Drtivá většina populace dnes vidí mrtvé, nemocné, nakažené, očkované, testované, netestované, izolované, registrované, neregistrované, a to všechno zdánlivě kvůli viru. Virus je jako gravitace, která způsobila rozbití té zmíněné skleničky z police. Jenže, kdo ji postrčil? Kdo vyrobil virus? A proč by někdo chtěl vytvářet střepy na zemi? No, tak pokud si pokládáte tyto otázky, máte konceptuální myšlení. Hned na začátku je třeba říct, že vládám všech zemí nikdy nešlo o zdraví obyvatelstva. A nešlo ani o peníze a zisky, tedy globalistům, u politiků je to jinak, o peníze jim jde vždy v první řadě, ale o nich se teď bavit nebudeme.

Na světě je mnohem více nemocí, které zabíjí řádově každý rok mnohem více lidí, ale žádná plošná očkování a povinná testování se na ně neprovádí. O zdraví obyvatelstva nikdy nešlo. O co šlo ve skutečnosti, je vyvolání krize, která následně ospravedlní uplatnění krizového řízení a krizových, rozuměj nevídaných a skandálních, pravomocí vládních úředníků a ministrů zdramini na pokyn globalistů nad lidskými životy obyčejných goyim. Tato krize zároveň vládám a globalistům umožní obcházet zákony, lidská práva a dokonce Ústavu. A přesně k tomu takhle došlo od loňského jara.

Absurdní procesy řízení jsou poznávacím znakem globálních konceptů. Jedná se o projevy nedokonalých záminek k ospravedlnění brutálních plánů s populací

Když spadne sklenička z police na zem a vzniknou střepy, tak normálního člověka napadne sebrat smeták a lopatku. Globalisty ale napadne toho využít jako záminky a zavést povinná sledování obyvatel domu, umístění skenerů a kamer na všechny dveře v domě, podmiňovat vstup do daných místností splněním podmínek, vlastnictvím dokumentu o bezpečnosti. Aby už nespadla žádná sklenička z police v domě, musí být všichni v domě pod trvalou a neustálou, totální kontrolou, dozorem a sledováním.

Shozená sklenička z police se stala záminkou pro Total Control všech obyvatel v domě. A proč by někdo kvůli střepům a rozbité sklenici sledoval lidi? To je absurdní, že? A já na to odpovím: A proč by někdo kvůli jakési nové chřipce nutil lidi k trvalému očkování, prokazování se covidovým pasem a zakazoval jim vstup do obchodu, do hospody, do práce, nebo do školy? Ano, je to stejně absurdní. A konceptuální gramotnost znamená, že když je něco absurdního, je pro to jediné možné vysvětlení: Je to součást něčího plánu, rozuměj konceptu! Někdo skleničku úmyslně někam postavil a potom ji shodil, aby měl záminku k boji proti střepům. A pouze ti, kteří vědí, o co jde doopravdy, se smějí tuposti všech ostatních. A takhle se smějí globalisté všem naivním lidem, kteří uvěřili pohádce o vakcíně, která vrátí zdraví a svobodu.

Bill Gates v dobrém rozmaru, všechno se mu daří

Absurdnost je totiž velmi často poznávacím znamením globálních konceptů. Pamatujete, jak Evropská unie řešila zakřivení banánů, nebo jak jí vadily 100W žárovky? Ano, to byly typické absurdity, které ale byly součástí konceptu na přesun veškerých silových pravomocí z národních vlád do Bruselu. A současná absurdita okolo viru je součástí konceptu globalistů na zavedení totální kontroly nad obyvatelstvem, nad jeho pohybem, nakupováním, utrácením, placením, komunikováním a vyjadřováním. Souhrnně se tento plán označuje jako Total Control. A nejde jen o kontrolu obyvatelstva, ale doslova o jeho ovládání.

V angličtině slovo “control” znamená “ovládat“, zatímco v češtině “kontrolovat” má lehce posunutý význam ve smyslu “hlídat” něco nebo někoho. Ale v konečném důsledku je to de facto totéž a globalisté neusilují o nic jiného, než je úplná a totální kontrola, která bude spočívat v konečné fázi v ovládání myšlení obyvatelstva na plošné a hromadné úrovni. Dostali jsme do redakce zajímavý odkaz na článek z roku 2016 z britského listu The Guardian. Již před 5 lety totiž Virginská univerzita představila magnetogenetiku, tedy ovládání lidského organismu a mozku magnetismem.

Virginská univerzita otestovala virus, který umí v buňce nakódovat magnetický protein, který se přichytí v mozku na neuronu, který lze potom radiofrekvenčně vypínat a zapínat

Výzkumníci ve Spojených státech totiž vyvinuli novou metodu ovládání mozkových neurálních obvodů spojených se složitým chováním zvířat, a to pomocí genetického inženýrství, které vytvořilo zmagnetizovaný protein, jenž na dálku aktivuje specifické skupiny nervových buněk. Doprava proteinu probíhá nepřímo pomocí viru, jehož RNA jádro má zakódovaný Magneto protein, který si vyrobí sama neuronová buňka po infikaci tímto virem. Pochopení toho, jak mozek vytváří chování, je jedním z hlavních cílů neurovědy – a zároveň jednou z jejích nejobtížnějších otázek. V posledních letech vědci vyvinuli řadu metod, které jim umožňují na dálku ovládat určité skupiny neuronů a zkoumat fungování neuronových obvodů.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProtein-300x225.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProtein-768x576.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProtein-700x525.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProtein-476x357.jpg 476w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProtein-644x483.jpg 644w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProtein.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Magnetogenetika – Magnetické či radiofrekvenční pole ovlivňuje neuron

Nejúčinnější z nich je metoda zvaná optogenetika, která umožňuje výzkumníkům zapínat nebo vypínat populace příbuzných neuronů v časovém měřítku milisekund na milisekundu pomocí pulzů laserového světla. Jiná nedávno vyvinutá metoda, nazývaná chemogenetika, využívá upravené proteiny, které jsou aktivovány navrženými léky a mohou být cíleny na specifické typy buněk. Ačkoli jsou obě tyto metody účinné, mají své nevýhody.

Optogenetika je invazivní, vyžaduje zavedení optických vláken, která dopravují světelné pulzy do mozku, a navíc je rozsah, v jakém světlo proniká hustou mozkovou tkání, značně omezen. Chemogenetické přístupy překonávají obě tato omezení, ale obvykle vyvolávají biochemické reakce, které trvají několik sekund, než aktivují nervové buňky. Nová technika vyvinutá v laboratoři Aliho Gülera [1] na University of Virginia v Charlottesville a popsaná v publikaci [2] v časopise Nature Neuroscience je nejen neinvazivní, ale dokáže také rychle a reverzibilně aktivovat neurony.

Protein “Magneto” dopravovaný do těla virovou cestou

Několik dřívějších studií ukázalo, že proteiny nervových buněk, které se aktivují teplem a mechanickým tlakem, lze geneticky upravit tak, aby se staly citlivými na rádiové vlny [3] a magnetická pole [4], a to připojením k proteinu uchovávajícímu železo zvanému feritin nebo k anorganickým paramagnetickým částicím. Tyto metody představují významný pokrok a byly již například použity k regulaci hladiny glukózy v krvi u myší [5], ale zahrnují více složek, které musí být zavedeny samostatně. Nová technika navazuje na tuto dřívější práci a je založena na proteinu zvaném TRPV4, který je citlivý jak na teplotu [6], tak na tahové síly [7]. Tyto podněty otevírají jeho centrální póry a umožňují průchod elektrického proudu buněčnou membránou; to vyvolává nervové impulzy, které se šíří do míchy a pak až do mozku.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProteinFunction-300x219.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProteinFunction-768x560.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProteinFunction-700x511.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProteinFunction-489x357.jpg 489w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProteinFunction-662x483.jpg 662w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MagnetoProteinFunction.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Grafické znázornění funkce Magneto proteinu

Güler a jeho kolegové usoudili, že magnetické točivé (nebo rotační) síly by mohly aktivovat TRPV4 přetažením jeho centrálního póru, a proto použili genové inženýrství k fúzi proteinu s paramagnetickou oblastí feritinu spolu s krátkými sekvencemi DNA, které signalizují buňkám, aby dopravily proteiny k membráně nervové buňky a vložily je do ní. Když tento genetický konstrukt vložili do buněk lidských embryonálních ledvin rostoucích na Petriho miskách, buňky syntetizovaly protein “Magneto” a vložily jej do své membrány. Aplikace magnetického pole aktivovala upravený protein TRPV1, což se projevilo přechodným zvýšením koncentrace vápenatých iontů v buňkách, které bylo detekováno fluorescenčním mikroskopem.

Nejprve test na akvarijních rybičkách a ovládání jejich mozkových impulsů pro únik

Poté vědci vložili sekvenci Magneto DNA do genomu viru spolu s genem kódujícím zelený fluorescenční protein a regulačními sekvencemi DNA, které způsobují, že se konstrukt exprimuje pouze v určitých typech neuronů. To zajišťuje adresně přesné doručení do konkrétního místa v mozku. Poté vpravili virus do těla myší, přičemž se zaměřili na entorhinální kůru, a provedli pitvu mozku zvířat, aby identifikovali buňky, které vyzařovaly zelenou fluorescenci. Pomocí mikroelektrod pak prokázali, že působení magnetického pole na plátky mozku aktivuje Magneto tak, že buňky produkují nervové impulsy.

Aby zjistili, zda lze Magneto protein použít k manipulaci s neuronální aktivitou u živých zvířat, vstříkli Magneto akvarijním rybkám, tzv. zebřičkám (lat. Taeniopygia) a zaměřili se na neurony v trupu a ocasu ryby, které normálně řídí únikovou reakci. Poté umístili zebřičky do speciálně zkonstruovaného zmagnetizovaného akvária a zjistili, že působení magnetického pole vyvolává podobné manévry jako při únikové reakci. Tohoto experimentu se zúčastnilo celkem devět zebřiček a následné analýzy ukázaly, že každá rybka obsahovala asi 5 neuronů exprimujících Magneto protein.

Vědci ovládali myši na dálku pomocí zapínání a vypínaní centra pro vyplavování dopaminu v mozku

V posledním experimentu vědci vstříkli Magneto do striata volně se chovajících myší, což je hluboká mozková struktura obsahující neurony produkující dopamin, které se podílejí na odměňování a motivaci, a poté zvířata umístili do přístroje rozděleného na zmagnetizované a nezmagnetizované části. Myši exprimující Magneto trávily mnohem více času v zmagnetizovaných oblastech než myši, které ho neměly, protože aktivace proteinu způsobila, že striatální neurony, které ho exprimovaly, uvolňovaly dopamin, takže myši považovaly pobyt v těchto oblastech za odměnu. To ukazuje, že Magneto může na dálku ovládat odpalování neuronů hluboko v mozku a také řídit složité chování. Neurovědec Steve Ramirez [8] z Harvardovy univerzity, který používá optogenetiku k manipulaci se vzpomínkami [9] v mozku myší, říká, že studie Virginské univerzity je “drsná” [10].

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MouseMagneto-300x126.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MouseMagneto-768x323.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MouseMagneto-700x295.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MouseMagneto-848x357.jpg 848w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MouseMagneto-1147x483.jpg 1147w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/MouseMagneto.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Virus nesoucí zakódovaný komplex Magento proteinu, který na sebe váže železo

Předchozí pokusy (využívající magnety k ovládání aktivity neuronů) potřebovaly k tomu, aby systém fungoval, několik komponent – injekci magnetických částic, injekci viru, který exprimuje kanál citlivý na teplo, fixaci hlavy zvířete tak, aby cívka mohla vyvolat změny magnetismu,” vysvětluje. “Problém s vícesložkovým systémem spočívá v tom, že je zde velký prostor pro to, aby se každá jednotlivá část porouchala.

Tento systém je jediný, elegantní virus, který lze vpravit kamkoli do mozku, což technicky usnadňuje a snižuje pravděpodobnost, že se pohyblivé části systému rozbijí,” dodává, “a jejich behaviorální vybavení bylo chytře navrženo tak, aby obsahovalo magnety tam, kde je to vhodné, takže se zvířata mohla volně pohybovat.” Magnetogenetika je tedy důležitým přírůstkem do sbírky nástrojů neurovědců, který se bude nepochybně dále rozvíjet a poskytne vědcům nové způsoby studia vývoje a funkce mozku.

Viry dokáží cíleně do mozku dopravovat magnetické proteiny, které si vyrábí samy buňky pomocí RNA šablony z viru, a to je šok!

Tato šokující studie má dalekosáhlé důsledky. Za prvé, už je jasné, proč očkovaní lidé prokazují v mnoha případech známky zmagnetizování těla. Za druhé, už je jasné, jakým způsobem lze magnetismus do těla (nejen laboratorní myši) dopravovat pomocí virů, resp. pomocí mRNA. Virus obsahuje RNA, podle které neuronová buňka nakóduje magnetický protein, který se přesně a adresně uchytí na vybraném místě v neurální síti v mozku. A za třetí, už je jasné, že to není konspirace. Virus s upravenou RNA tak může kódovat Magneto proteiny, které se poté uchycují v mozku tak, že lze potom elektromagnetickými vlnami, rozuměj radiofrekvenčně, zapínat a vypínat ty neurony, ke kterým je Magneto protein přichycen.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ChipArmGraphene-300x200.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ChipArmGraphene-768x512.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ChipArmGraphene-700x466.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ChipArmGraphene-536x357.jpg 536w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ChipArmGraphene-725x483.jpg 725w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ChipArmGraphene.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Čipy na nebo pod kůží doplní dálkové ovládání lidí

Panebože, řeknete si teď, najednou to dokonale do sebe zapadá, proč globalisté chtějí naočkovat všechny a všechno, dokonce i zvířata! Neusilují o nic menšího, než je Total Control mozků celé populace pomocí bezdrátových sítí. Doslova bychom mohli říct, že stačí z letadel rozsypat viry, které v buňkách lidí budou kódovat Magneto proteiny, a tím dojde k převzetí Total Remote Control (totálního dálkového ovládání) nad celou populací pomocí bezdrátových sítí a vysílačů. Pořád vám to ještě připadá jen jako konspirace?

To už stojí za páchání apartheidu na vlastním obyvatelstvu ze strany vlád, že? To už stojí za pošlapávání Ústavy a lidských práv. To je totiž tak obrovský nástroj moci, kterému žádná vláda nedokáže odolat. Proto český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch znovu v úterý prohlásil [11], že pokud školáci od září nebudou naočkováni, anebo přinejhorším pravidelně testováni, nebudou smět zpívat, budou muset svačit a obědvat odděleně, děti budou vyčleněné a segregované. Panečku, ani nacisté se takto nechovali, aby rozdělovali ve třídách děti při svačinách.

Český ministr zdramini chce české školáky psychickým terorem a segregací donutit k očkování

Jenže ano, když si uvědomíte, že člen Aspen Institutu v roli ministra zdramini plní globalistickou zakázku na nainstalování dálkového ovládání do všech obyvatel republiky, včetně dětí, tak tím je to dané. Budování 5G a WiGig sítí tak najednou dává jasný smysl. A najednou už je jasné, co se stalo na konci školního roku před policejní školou v Sokolově. Jako na povel s sebou seklo na zem ve stejné chvíli několik dětí [12].

A protože jde o děti policejní školy, rodiče musí mlčet jako hrob. Chápete? Každému chtějí do nosu strčit špejli, každému chtějí vstříknout vakcínu, a ne jednou, ale třikrát během 1 roku. Právě jsme svědky absurdity, kdy kvůli nové chřipce se smrtností nula nula něco ve srovnání s jinými epidemiemi se likvidují občanská a lidská právě, dochází k segregaci dětí ve školách a k apartheidovému rozdělování obyvatelstva, které se musí prokazovat certifikáty, aplikacemi, při vstupu prakticky kamkoliv.

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.