https://www.jpost.com/judaism/article-724679

 

tak jsem četl jpost o knize chanocha ŽE NENÍ PRAVDIVÁ ONA  která  je pravdivá a kterou syngog satana popíra nebot je v ní jasně psáno o synovi( předtím než byli stvořeni nebesa a země bylo vysloveno jméno syna ....kniha chanoch SYN ZASADNE NA TRON A BUDE SOUDIT AZZAZELŮA A JEHO ANDĚLI ATD )tudiž potvrzení že jahušua melech cadik melech šalom hagadol hanavi hagadol hacohen je rešit !!! brešit tj v jahušua stvořil JAH ABA  NEBESA A ZEMI NEBOT EHJE AŠER EHJE JE RIŠON VE ACHARON ALE OTEC JE BEZ POČÁTKU A KONCE OD VĚKÚ NA VĚKY SYN JE RIŠON ACHARON EHJE AŠER EHJE !!!! VLÁDCE ZEMĚ  tO SAMÉ JE PSÁNO   v 7 k  proroka daniela  A ŽALME 110

TAKŽE ,ONI ŘÍKAJÍ ŽE KNIHA CHANOCHA NEPLATÍ NEBOT VŠICHNI ANDĚLÉ JSOU SVATÍ A VŽDY PLNÍ VŮLI EL ŠADAJ 

TAKŽE KDYBY TO TAK BYLO ZA CO BY BYL PROKLET HAD KDYŽ JEN PLNIL VŮLI EL ŠADAJ ABY SVEDL CHAVU EVU A ADAMA , POKUD BY JEN REPTILIAN HAD SATAN PLNIL VŽDY VŮLI ZA CO BY BYL PROKLET A JEHO POTOMSTVO ,KDYŽ VLASTNĚ SPLNIL JEN  VŮLI EL ŠADAJ ?????? TOTO JE DŮKAZ Z TORAH ŽE LŽOU NA NEBESÍCH BYLA REBELIE  SATANA PÝCHY ABY SE I JEMU KLANĚLI A ABY BYLA DEMOKRACIE A TUDIŽ BYL SVRŽEN NA ZEM A TY ANDĚLÉ KTEŘÍ NEPOSLECHLI VŮLI EL ŠADAJ A UDĚLALI REPTO LIDSKÉ POKOLENÍ A SÁM SATAN UDĚLAL SVOJE POTOMSTVO NA ZEMI REPTO LIDSKÉ  ,A PRÁVĚ PROTO JEHO POTOMSTVO JE PROKLETÉ A TAK JAKO ŘÍKÁ HATORA  1 MOŠE JE 3:15 MEZI HADEM TUDIŽV REPTO LIDSKÝM POKOLENÍM A ŽENOU ČISTÝM LIDSKÝM POKOLENÍM JE NENÁVIST A LIDSKÉ POKOLENÍ ROZDRVÍ HLAVU REPTO POKOLENÍ (JOSEF) A ON HO UŠTKNE DO PATY NEBOT JE HAD V POUŠTI !!!

RABÍNI LŽOU ČERNÁ KOSTKA JAKO V MECCE NA JEJÍCH HLAVÁCH A NA TEMĚ DAVAJÍ KIPU S HEXAGRAMOVOU SATANOVOU HVĚZDOU MODLÍ SE  V SYNGOG JINAK GOG JE NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL EL ŠADAJ (TO JE JEN JINÉJMÉNO PRO SATANA ) KNIHA EZEKIEL 

V CELÉ TOŘE A PROROCÍCH ČTU 1BEJT EL    2HEJCHAL      3 OHEL MOED     A 4MIŠKAN     -4 RÚZNÉ POJMENOVÁNÍ DOMU BOŽÍHO !!!!!!!!!!! NIKDE NENÍ NAPSÁNO GOG JEN EZEKIEL JAKO O NEPŘÍTELI EL ŠADAJ A TO JE JEJÍCH DOM !!!!!!!S HEXGRAMOVOU HVĚZDOU !!!!!!!!!

CO SE TÝČ HATORA

1)

    V 14K 1 MOŠE JE 3 CHYBA PROTOŽE MELECH ŠALEM KOHEN EL ELJON NEMÚŽE BÝT ZÁROVEN MELECH SEDOM ,NEBOT KRÁL SEDOM UŽ  SPADL PŘEDTÍM DO ASFALTOVÉ JÁMY A TAKY BYL PROKLET VŽDYT BYL KRÁLEM SEDOMY TUŽIŠ KRALOVSTVÍ HOMOSEXUÁLÚ KTERÉ EL ŠADAJ ZNIČIL ON TAM BYL KRÁLEM TUDIŽ HŘÍCH SEDOMY JSOU NA NĚM TUDIŽ AUTOMATICKY PROKLET JAK BY ZÁROVEN MOHL BÝT KRÁLEM ŠALEM A KNĚZ NEJVYŠŠÍ SÍLY TO JE NEMOŽNÉ !!!

ZÁROVEN AVRAHAM BYL V TÉ DOBĚ NEJBLÍŽ KU KOHEN EL ELJON A JEN JAHUŠUA JE TEN KOMU AVRAHAM MOHL DÁT DESÁTEK ASI TĚŽKO BY AVRAHAM DÁVAL DESÁTEK HOMOSEXUALNÍMU KRÁLOVI KRALOVSTVÍ HOMOSEXUÁLŮ SEDOMY A ASI TĚŽKO BY TAKOVÝ KRÁL MOHL POŽEHNAT AVRAHAMOVI 

JEDINNÝ KDO MOHL POŽEHNAT AVRAHAMAOVI JE MELECH CADIK MELECH ŠALEM EHJE AŠER EHJE BEN EL ŠADAJ A JEMU JEDINNÉMU  JEDINNÉMU MOHL DÁT AVRAHAM DESÁTEK !!!!!!!!SEDOM LO ŠALEM !!!OPRAVIT PŘEPSAT 

2)

1KNIHA MOŠE 28 K 11 A 18 MRAAŠOTAV PLURÁL ŽENSKÉHO RODU OD KOŘENE ROŠAH HLAVA ,ONI TVRDÍ ŽE JISRAEL MĚL HLAVY ????!!!!!NEBOT JÁ VÍM ŽE JISRAEL MĚL URČITĚ JEDNU HLAVU MROŠO!!!!!!!OPRAVIT PŘEPSAT 

3)

RUACH HAKODEŠ ?????? 

EL ŠADAJ JE JE DUCH A JE MUŽ MUŽSKÉHO RODU TUDIŽ JEHO DUCH JE MUŽSKÉHO RODU JE NEMOŽNÉ ŽE OTEC JE MUŽ A JEHO DUCH ŽENA !!!!TUDIŽ RUACH HAKADOŠ EMET, OPRAVIT PŘEPSAT ABY ABY TORAH BYLA BEZ CHYBY !!!!!!

MELECH ŠALEM LO MELECH SEDOM 

ROŠ (SINGULAR)JEDNOTNÉ ČÍSLO 

RUACH HAKADOŠ LO KODEŠ 

 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.