https://www.protiproud.cz/zdravi/5624-serie-selhani-karanteny-a-ockovani-v-izraeli-apel-mediim-stali-jste-se-spoluviniky-nejvetsiho-podvodu-v-historii-vladni-distributori-koronaviru-cim-vice-se-zavira-testuje-a-ockuje-tim-rychleji-se-virus-siri-zacarovany-kruh.htm     vakcína je virus!!!svědectví ??jisrael 

Američtí lékaři varují před syndromem ADE způsobeným vakcínami na bázi mRNA, kdy vakcína ve skutečnosti zesiluje účinky viru v těle a po aplikaci vakcíny očkované osoby okamžitě onemocní a dokonce umírají! Syndrom ADE ohrožuje nejvíce seniory, ve Vrchlabí v pečovatelském domě zemřelo již 30 seniorů od počátku roku a farmaceutické firmy rozjely ve spolupráci se sociálními sítěmi mohutnou umlčovací kampaň na zamezení šíření informací o syndromu ADE, který představuje větší hrozbu než virus HIV! Přinášíme jako první server v ČR a na Slovensku popis mechaniky syndromu, proč očkovaní lidé onemocní a dokonce zemřou!

V současné době probíhá mohutná informační válka s cílem na zahlazení a umlčení veškerých informací spojených s negativními účinky a dopady experimentálních vakcín na bázi mRNA, které jsou odvozeny od klinických léků určených původně pro léčbu rakoviny a onemocnění HIV. Farmaceutické společnosti uzavřeli s Evropskou unií dohodu o podmínkách poskytnutí experimentálních vakcín mRNA pro očkování na SARS-Cov-2 pod podmínkou, že vlády evropských zemí přijmou strategický harmonogram pro plošnou fázi 3. kola klinických zkoušek, které mají být hotovy až ke konci roku 2023.

 

Jednou z podmínek firem Pfizer, Moderna a rovněž AstraZeneca bylo, že experimentální vakcíny budou nejprve aplikovány na izolované vzorky populace, a že bude zajištěno, že výsledky vakcinací nebudou kontaminovány zvenčí. Proto první fáze očkování probíhá na seniorech umístěných v lockdownech, a to kvůli tomu, aby nepřišli do styku s venkovním prostorem a okolím. Farmaceutické firmy totiž v klinické studii potřebují izolovaný referenční vzorek, což je podmínka každé 3. fáze klinických zkoušek. Podle informací našeho bruselského zpravodaje tuto roli izolovaného referenčního vzorku tvoří právě klienti pečovatelských domů po celé EU. Právě na nich je totiž možné průběžně sledovat, zda-li u nich nepropukne syndrom ADE.

Syndrom ADE jako časovaná bomba v populaci, větší hrozba něž virus HIV, varují američtí lékaři

Redakce AE News jako první server v ČR a na Slovensku má tu čest seznámit vás s naprosto nově objeveným a velice nebezpečným syndromem, který popsali v tzv. Bílé knize američtí lékaři z první linie, kteří bijí na poplach, že se před námi otevírá nebezpečný syndrom, jehož důsledky mohou být horší, než byl objevený syndrom získané ztráty imunity, zkráceně zvaný AIDS, jenž je způsoben virem HIV a byl objeven počátkem 80. let minulého století. Syndrom ADE se může stát mnohem horší událostí, než kterou byl AIDS ve své době.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ADE_SyndromeChart-300x201.png 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/ADE_SyndromeChart-532x357.png 532w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Grafické zobrazení syndromu ADE, vlevo antigeny při normálním chování u klasické vakcíny (vlevo), a chování mRNA vakcíny (vpravo) během propuknutí syndromu ADE

Syndrom ADE (Antibody-Dependent Enhancement) [1] je nově pozorovaný nebezpečný syndrom, který je přímo spojený s vakcínami typu mRNA, které vnáší do lidského těla upravený a deaktivovaný model viru s připojeným replikačním programem, který má za úkol vniknout dovnitř buňky, uzamknout je exkluzivně pro potřeby mRNA viru a zahájit produkci antigenů daného viru. Tyto antigeny se poté z buňky vypustí a imunitní systém na ně má reagovat, zaútočit a nacvičit si jejich likvidaci. Takový je plán. Jenže, američtí lékaři objevili u těchto vakcín nebezpečnou vlastnost, kterou si nyní popíšeme.

Antigeny vyrobené vakcínou mRNA v lidské buňce mají schopnost vytvářet vazby s ostrými viry a útočit na imunizované buňky – Syndrom ADE

Vytvořené antigeny mají nejen schopnost vázat se na virové částice v těle a tím podněcovat imunitní systém k aktivitě a k tréninku, ale jakmile se antigen naváže na virus a vytvoří s ním slabou vazbu (weak bond), tak antigen přestane plnit roli cvičného terče pro imunitní fagocyty a získá naopak schopnost napadnout a vniknout do úplně nové a neobsazené buňky, a to spolu s virem, který je právě na antigen připojen. Tím vzniká něco, čemu američtí lékaři říkají “supervirus”, protože buňky, které dosud byly imunní vůči viru, tedy viry nemohly dovnitř buňky proniknout, se najednou stávají dostupnými a virus připojený k antigenu se jako Trojský kůň dostane dovnitř imunní buňky.

Buňka se totiž otevře antigenu, ale není schopná detekovat, že k tělu antigenu je připojený stále aktivní a neoslabený virus, který není zpacifikován a obklopen neutralizačními antigeny. Buňka potom začne replikovat kopie antigenu i viru, čímž vzniká supervirus, který potom pronikne do jakékoliv buňky, bez ohledu na to, jestli je buňka imunní nebo není. A tomuto jevu se říká Syndrom ADE. Projevuje se tím, že nejpozději do 48 hodin po očkování dochází u očkovaných osob k nástupu středního až těžkého onemocnění o různé intenzitě.

 

U některých osob se syndrom ADE projeví jako nemoc jen s mírným, avšak zjevně patrným průběhem. U jiných osob však syndrom ADE způsobuje kritický stav a rovněž smrt. Podle lékařů se syndrom ADE a jeho účinek odvíjí od velikosti virové nálože v osobě před zahájením očkování. Pokud je virová nálož vysoká, ale osoba je relativně v pořádku, do konce života by se měla vyhýbat vakcínám mRNA, protože po jejich aplikaci hrozí osobě mohutné rozvinutí ADE syndromu a smrt.

Vakcíny mRNA totiž podle těchto zjištění způsobí, že část vyrobených antigenů se spojí dohromady s touto virovou náloží v těle a tím vzniknou superviry, které začnou napadat všechny buňky, včetně těch, které si již vytvořily nějakou imunitu. Lékaři proto upozorňují, že syndrom ADE hrozí především po druhé dávce, kdy člověk již má imunizované buňky z určité části, ale po druhé dávce můžou superviry začít tyto imunní buňky cíleně napadat. Aby totiž syndrom propukl u člověka, musí mít v těle vytvořené imunitní fagocyty, které vznikají teprve při imunitní reakci organismu. Dokud tedy člověk imunitu nemá, nemůže se u něho syndrom ADE rozvinout.

Fagocyty mají viry likvidovat, ale v případě virů spojených s antigenem dochází ke vzniku superviru

Jakmile tedy člověk nějakou imunitu na virus má, protože třeba prodělal nemoc přirozenou cestou, potom spadá do rizikové skupiny s možným propuknutím syndromu ADE po aplikaci mRNA vakcíny. Buňky totiž začnou produkovat mRNA antigeny, které se budou napojovat na viry a společně pronikat do již imunizovaných buněk vytvořených po první dávce vakcíny. Antivirové protilátky totiž podporují virovou infekci cílových imunitních buněk využíváním fagocytické FcyR nebo dráhy tzv. komplementu. Proces fagocytózy je obvykle doprovázen degradací viru, avšak pokud virus není neutralizován (buď kvůli nízké afinitní vazbě nebo cílení na non-neutralizující epitop), vazba protilátky může vést k úniku viru, a proto ke zvýšené infekci. Fagocytóza tedy může paradoxně způsobit ještě větší replikaci viru s následnou smrtí imunitních buněk.

 

Virus tak „klame“ proces fagocytózy imunitních buněk a používá protilátky hostitele jako trojského koně. Syndrom ADE může nastat kvůli non-neutralizační charakteristice protilátky, která váže virové epitopy, které jsou jiné než ty, které se účastní připojení a vstupu do hostitelské buňky. Syndrom ADE může také nastat v důsledku přítomnosti sub-neutralizujících koncentrací protilátek (vazba na virové epitopy pod prahovou hodnotou pro neutralizaci).  Kromě toho lze vyvolat syndrom ADE, když je síla interakce na ose protilátka-antigen pod určitou prahovou hodnotou.

Tento jev může proto vést ke zvýšení infekčnosti virů i vyšší virulenci. Viry, které mohou způsobit syndrom ADE, často sdílejí některé společné rysy, jako je antigenní rozmanitost, schopnost replikace a stanovení perzistence v imunitních buňkách. K syndromu ADE může dojít během vývoje primární nebo sekundární virové infekce, anebo po vakcinaci s následnou rozvinutou virovou infekcí, která získá super-schopnosti, vysokou nakažlivost a schopnost likvidovat imunitu v těle, nejen ji oslabovat, jako to dělá virus HIV. Ocitujme si proto několik úryvků z Bílé knihy amerických lékařů, kterou si můžete stáhnout zde.

Bílá kniha Amerických lékařů z první linie o experimentálních vakcínách na COVID-19

Stručně – je to shrnutí mnoha pochybností ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín, které neprošly řádným testovacím a schvalovacím procesem (jedná se tedy právně o experimentální/testovací vakcíny, které by se měly zákonně podávat pouze v rámci klinických studií, s informovaným souhlasem pacienta a s dlouhodobým sledováním jeho zdravotního stavu po aplikaci vakcíny). Upozorňují na to, že neexistují studie které by potvrdily bezpečnost a účinnost vakcín. Dále upozorňují na nesrovnalosti v přístupu vlád ke koroně a k jiným pandemiím v minulosti (1969- hongkongská chřipka – vyžádala si v přepočtu na dnešní počet obyvatel více obětí v Číně i USA než korona, přesto nedocházelo k lockdownům a vše běželo normálně).

Dále je patrný divný zákaz podávání levného a běžně dostupného léku proti malárii hydroxychloroquin v USA a EU na léčbu kovidu. Země, které jej proti Coroně aplikují, mají 4-5x nižší smrtnost (Asie, Afrika, Rusko). Proto neslyšíme o žádných dramatech z Afriky, kde se loni na jaře předpokládala koronová smršť s miliony mrtvých. Samotná smrtnost covidu je srovnatelná s chřipkou, nad 70 let je to 5%, 50-69 let je to 0,5%, v nižších věkových skupinách dosahuje hodnot několika promile. Statistická pravděpodobnost smrti na covid u lidí pod 65 let je v USA stejná, jako pravděpodobnost smrti vlivem autonehody při jejich každodenních cestách do práce dlouhých cca 25 km. Pro děti je chřipka zhruba 2,5 x smrtelnější nemocí než Covid.

Vakcíny proti covidu jsou vyvinuté za vůbec nejkratší dobu, za jakou kdy byly vakcíny proti jakékoli nemoci vyvinuty. I přes snahu nejlepších vědců, proti některým nemocem vakcíny stále nejsou, ač jejich výzkum trvá roky a desetiletí (příklad AIDS – snahy o vakcínu trvají 40 let). Poprvé je zde použita “virová” mRNA technologie – covidu podobná genetická informace mRNA ve vakcínách má stimulovat lidské buňky, aby vytvářely antigeny proti této mRNA. Očekává se, že když se objeví skutečný virus, tyto antigeny produkované naším tělem v odpovědi na vakcínu, jej budou schopny zlikvidovat. mRNA se využívá k léčbě některých typů rakoviny, tudíž by mohla být účinná i ve vakcínách. Nebyla však dokončena třetí fáze testování vakcín, proto jsou jejich vedlejší účinky neznámé.

Někteří účastníci vakcinačních testů poté vykazovali HIV “falešnou pozitivitu”. Při použití zcela nové mRNA vakcinanční technologie zkrátka můžeme očekávat zcela neočekávatelné věci. I přes snahy trvající desetiletí, nebyli dosud vědci schopni vyvinout vakcíny proti jiným koronavirům. Kdykoli se zdálo, že vakcína je již hotova, její testování vždy selhalo a zvířata jimž byla vakcína aplikována, chcípla. Nebyly provedeny žádné zvířecí testy nových koronavirových vakcín. Pokud jakékoli vakcíny dříve nebyly zkoušeny na zvířatech, často se pak stalo, že lidé po jejich aplikaci zemřeli, což vyvolalo nevoli vlád a takové vakcíny byly zakázány. Většina vědců považuje za nevyhnutelné, že budou umírat lidé, pokud vakcína není předtím testována na zvířatech.

Známé komplikace – Immune Enhancement ADE – antigeny vytvořené na základě vakcinace naopak infekci zesílí – toto bylo sledováno u mnoha testů jiných koronavirových vakcín u zvířat.

Dále – neurologické nemoci, roztroušená skleróza, ochrnutí, Polyradikuloneuritida.

Neznámé komplikace – nemáme žádné informace, jak se vyvine následná nákaza koronavirem u očkovaných. Jaký vliv bude mít očkování na starší populaci, lidi s oslabenou imunitou nebo těhotné. Neznáme dlouhodobé efekty vakcín, které byly vyvinuty před 6 měsíci. Mechanismus mRNA vakcíny také zahrnuje možnost autoimunitních reakcí. Neznáme vliv na plodnost.

Farmaceutické společnosti jsou vyňaty ze zodpovědnosti (dle zákona z. r. 1986) v USA. Astra Zeneca jde ještě dál, tvrdí že se jedná o stav nouze a vyžaduje vynětí ze zodpovědnosti i v EU, a opravdu indemnitu dostala. “Toto je ojedinělá situace, kde my jako společnost prostě nemůžeme nést zodpovědnost, pokud se za čtyři roky ukáží vedlejší efekty vakcíny,” uvedl Ruud Dobber, člen představenstva Astra Zeneca pro Reuters.

Otázky ohledně efektivity experimentálních vakcín – Neexistuje žádný důkaz, že vakcína zastaví přenos viru. Testování vakcíny není založeno na sledování (zamezení) přenosu onemocnění, ale na sledování omezení příznaků onemocnění.

Neznámá úmrtnost a snížení zátěže nemocnic – farmaceutické firmy uvádí účinnost vakcín 95%. Farma firmy běžně uvádějí vyšší účinnost, než jaká je ve skutečnosti. Např. CDC (Centrum pro kontrolu onemocnění) udává 38% účinnost chřipkových vakcín pro roky 2017-18, 20% pro 2018-19 a 39% pro 2019-2020. Ačkoli účinnost těchto vakcín byla předpokládána mnohem vyšší, když byla vakcína poprvé představena v roce 1938. I kdyby účinnost covid vakcíny byla i ve skutečnosti 95%, procento přeživších s covidem je dnes mnohem vyšší. Pokud je vám méně než 70 let, máte 99,5% pravděpodobnost přežití, pokud je vám méně než 50, máte 99,98% šanci a pro mladší 20 let je to 99,997%.

Navíc testy vakcín vykazují příliš málo pozitivních případů na to, aby je bylo možno brát za statisticky prokazatelné, co se týče snížení mortality nebo hospitalizace. – Vakcína má neznámou dobu působení – víme velmi málo o trvanlivosti imunity získané na covid ať už prodělanou nemocí, nebo vakcinací. Poskytne vakcína dlouhodobou imunitu, nebo bude nutná další vakcinace za rok? Aktuální studie ukazují, že imunitní odezva těla na virus má tendenci postupně vyvanout. Nemáme např. žádnou dlouhou imunitu proti chřipce, protože její virus stále mutuje, takže se musíme každý rok očkovat. Farma firmy a vědci se domnívají, že covidová vakcína by také měla být každoroční, ovšem bez jakéhokoli vědeckého základu pro takové tvrzení.

Experimentální (pokusné) covidové vakcíny – přesný jazyk je důležitý pro boj s dezinformacemi. Neexistují žádné vakcíny na COVID. Správné označení je experimentální (pokusná, zkušební) vakcína. Jsou zkoušeny různé typy vakcín, nejblíže masovému využití jsou mRNA vakcíny. Americká veřejnost je ochotna k očkování jen proto, že slovo experimentální je vynecháno. Málokdo by dobrovolně svolil být prvním, kdo vyzkouší experimentální lék, pokud by nebyl závažně nemocný, nebo nebyla žádná jiná alternativa. S covidem většina lidí není závažně nemocná a existuje mnoho jiných způsobů léčby. Další důvod, proč je vakcína experimentální je, že experimentální status má důležité právní důsledky. Tyto vakcíny jsou dodávány podle EUA (emergency use authorization – povolení k použití v nouzi), což určuje způsob, jakým budou kompenzována budoucí poškození pacientů.

Covidové experimentální vakcíny a zhoršení příznaků (Antibody Dependent Enhancement – ADE)

Známým a dobře zdokumentovaným vedlejším efektem vakcín je zhoršení příznaků nemoci (Syndrom ADE). Je těžké jej dokázat, doktoři, vědci i veřejnost jej zpočátku odmítali s tím, že někdo měl prostě “horší virus”. Jedním způsobem, jak ADE dokázat, je porovnání očkovaných a neočkovaných skupin. Pokud všichni budou očkováni těmito experimentálními vakcínami, skutečný výskyt ADE se nikdy nepodaří zjistit, přičemž mnoho případů bude popsáno jako “nový kmen”.

Horečka Dengue má 100 až 400 mil. infekcí ročně, 500 000 hospitalizací a 2,5% smrtnost. Je to největší důvod úmrtí dětí v Asii a Jižní Americe. Přes 50 let výzkumu, vakcína proti Dengue není dosud široce rozšířena, kvůli ADE syndromu. Firma Sanofi strávila 20 let a utratila 2 miliardy USD aby vyvinula vakcínu proti Dengue, která byla následně oceněna WHO (světová zdravotnická organizace). Přestože někteří vědci jasně poukazovali na nebezpečí, Filipíny se rozhodly naočkovat statisíce dětí v roce 2016. Později, když očkovaní byli vystaveni horečce Dengue, mnoho bylo těžce nemocných a 600 dětí zemřelo.

V minulosti bylo cca. 35 kandidátů na vakcínu proti SARS-CoV-1. Nejlepší 4 typy byly testovány na fretkách. Zdálo se, že vše funguje velmi dobře. Když byly fretky vystaveny skutečnému viru, silně onemocněly a chcíply. Velmi znepokojující je, že syndrom ADE je dlouho znám z experimentů s koronavirovými vakcínami např. na kočkách. Všechny kočky ve studii, jejichž organismus zpočátku vakcínu přijal, nakonec chcíply, když chytily skutečný virus. Původní Sars-CoV, koronavirus ze 78% podobný současnému SARS-CoV-2 (způsobující covid-19), způsobil epidemii v roce 2003. Vědci se pokoušeli vytvořit vakcínu. Zpočátku vše vypadalo slibně, myši vakcínu snášely a vytvářely antigeny, ovšem když byly vystaveny skutečnému viru, pochcípaly na něco, co bychom označili za náhlou cytokinovou bouři, tedy syndrom ADE.

K SARS-CoV-2, způsobujícímu covid-19, jenž se objevil před rokem, máme mizivé informace, co se týče průběhu nemoci a interakcí s imunitním systémem různých kmenů viru. Nevíme, čím se liší od jiných koronavirů, co způsobuje u některých lidí agresivní imunitní odpověď s důsledkem cytokinové bouře a smrti. Stále nevíme, proč je imunitní reakce tak odlišná u různých lidí – asymptomatický průběh u některých a náhlá smrt u jiných. 3. fáze testování vakcín Pfizer, Moderna a Astra Zeneca nabízí velmi malý vhled do problematiky syndromu ADE. Pokud tyto experimentální vakcíny způsobují ADE a pokud miliony Američanů budou očkovány, místo 99,98% přirozeného uzdravení z covid-19, budeme čelit 20-30% úmrtnosti, jakmile se tito očkovaní dostanou do kontaktu se skutečným virem.

Další a neznámé problémy covidových vakcín: S těmito novými vakcínami je více neznámého než známého. Lze však předpokládat, kde se mohou objevit závažné problémy, na základě čerstvých údajů a mechanismu jejich fungování. Jsou důkazy, že vakcína může způsobit permanentní autoimunní odmítnutí placenty. Při onemocnění covid-19 a jinými koronaviry dochází k zánětu placenty, který způsobuje předčasné porody, resp. samovolné potraty v polovině těhotenství (2. trimestr). Způsob, jakým fungují experimentální vakcíny, vyvolává obavy, že budou mít stejný škodlivý dopad na placentu, jaký vyvolává covid-19 při akutním onemocnění, ovšem místo toho celoživotně. Je popsán případ ženy, která přišla o své zdravé dítě v 5. měsíci během akutního onemocnění covidem.

Placenta byla silně zanícená na straně matky. Zánět placenty vedoucí ke smrti plodu byl evidován u 40% těhotných žen, pokud během těhotenství onemocněly podobnými koronaviry. Tedy SARS-CoV-2 se v tomto jeví podobný, ačkoli tento jev nebyl hlouběji studován. mRNA vakcíny mohou vyvolat podobnou reakci. Ve vakcíně je komponent, který může způsobit stejné autoimunitní odmítnutí placenty – ne po dobu několika týdnů akutního onemocnění, ale navždy. To znamená opakovaná těhotenství selžou zhruba v polovině. Je zcela bezohledné očkovat miliony lidí, kteří by se beztak z nemoci uzdravili, dokud nemáme odpověď na tuto otázku! Zde je vědecké vysvětlení efektu vakcíny na placentu (a případně i na sperma): spike (řídící) protein SARS-CoV-2, proti němuž jsou vyvíjeny vakcíny, je silně homologní (souhlasný) s lidským HERV proteinem, syncitin-1.

Je to odvozený HERV protein, který umožňuje spojování buněk v trophoblastu a má svou roli v placentaci. Očkování má vytvářet antigeny proti spike proteinu SARS-CoV-2 , nicméně spike proteiny obsahují syncitin-homologní proteiny, které jsou zásadní pro utvoření placenty u savců i u člověka. Musí být jasně prokázáno, že vakcína proti SARS-CoV-2 nemůže způsobit imunitní reakci proti syncitinu-1, jinak může očkování vyvolat u žen neplodnost nebo předčasné porody. Dne 1. 12. 2020 bývalý ředitel plicního výzkumu firmy Pfizer Dr. Michael Yeadon a plicní specialista Dr. Wolfgang Wodarg zaslali žádost Evropské zdravotní agentuře, zodpovědné za schválení vakcín v EU, o okamžité zastavení všech studií SARS-CoV-2 vakcín, především BioNtech/Pfizer. Jedním z hlavních důvodů, který uvedli, bylo právě riziko celoživotní neplodnosti.

Střet zájmů farmaceutických firem je zjevný. Jakmile se covid-19 prohnal světem, začal obrovský spěch k vývoji vakcín. Téměř není známo, že farma firmy jsou (v USA) chráněny před vyplácením náhrad lidem, kteří mohou být vakcínami poškozeni. Od roku 1986, kdy byl přijatý “National Childhood Vaccine Injury Act”, nikdo nemůže farma firmy žalovat. Od té doby došlo k obrovskému nárůstu očkování i dokonale zdravých lidí. Do roku 1986 bylo běžné očkování 11 vakcínami, dnes je to 53 a stovky dalších jsou připravovány. Trh s vakcínami (v USA) narostl z 1 miliardy USD na 44 miliard dnes. Hodnota farma firem je dnes 1,3 bilionu USD, což je 2,5 krát více než tabákový průmysl. Za posledních 20 let utratily farma firmy více než 4 miliardy USD za lobbing v US kongresu, což je více než letecký, zbrojní a ropný průmysl dohromady.

Závěrečná doporučení k vakcínám: zakázat očkování pro věkovou skupinu 0-20, silně nedoporučeno 20-69, nedoporučeno 50-69 s jinými nemocemi, nad 70 pouze na vlastní nebezpečí a s přístupem k právnímu poradenství.

Děkujeme našemu čtenáři Petrovi za zaslání výtahu z textu Bílé knihy 

Proč najednou vlády navrhují, aby se očkovalo jen jednou dávkou?

A teď si zahrajeme na skládače puzzle. Zamyslete se, proč najednou američtí odborníci a i někteří politici najednou navrhují [2], že budou očkovat jen jednou dávkou vakcíny? Chtějí ušetřit peníze daňových poplatníků, anebo chtějí zabránit propuknutí syndromu ADE v populaci? Znovu zopakuji, že syndrom ke svému propuknutí potřebuje již existující imunitu v lidském těle proti danému viru, a to se vztahuje právě na osoby, které již obdrželi první dávku vakcíny a čeká je druhá dávka.

 

Stejně tak se to týká i lidí, kteří si prošli nemocí Covid-19 a ani o tom nevědí a měli mírný průběh. Tací lidé by se potom vystavili riziku vzniku ADE syndromu již po první dávce vakcíny. Takže, co když ten nápad politiků na jednu dávku vakcíny místo dvou není jen snahou o to, aby se dostalo na co nejvíce lidí a co nejrychleji, ale je to snaha o zabránění propuknutí syndromu ADE? A víte, co to může znamenat? Časovanou bombu, protože lidé, kteří se půjdou za rok přeočkovat, mohou spustit vlnu propuknutí syndromů ADE v populaci.

Ve Vrchlabí začali očkovat již druhý týden v lednu a od počátku roku tam zemřelo již 30 seniorů v pečovatelských domech

Naše redakce po konzultaci s lékaři a odborníky doporučuje jediné opatření: Pokud nemáte v této chvíli žádné zdravotní potíže a chodíte mezi lidi a dosud jste neonemocněli, máte podle všeho již v těle imunitu. Rozhodně neriskujte vakcinaci v této fázi, protože všechny vakcíny na Covid-19 v této chvíli jsou ve stádiu laboratorních experimentů, jak varují v Bílé knize američtí lékaři. Ani jedna vakcína není bezpečná podle regulací FDA nebo evropské EMEA. Obě agentury za bezpečné léky a vakcíny považují jen ty, které projdou všemi koly klinických studií, které za normálních okolností trvají 10 let. Sami si z toho usuďte, bez naší pomoci, jakou důvěru lze mít ve vakcíny, které začaly vznikat před cca. 8 měsíci.

 

V pečovatelském zařízení pro seniory ve Vrchlabí zemřelo od počátku roku již 30 klientů a očkovat tam začali druhý týden v lednu [3]. Mají tam za sebou již i druhé vakcinační dávky. Nejhorší situace je stále na Trutnovsku, kde jsou čísla pozitivních lidí stále vysoká. „S tím souvisí i zvýšený počet úmrtí klientů (pečovatelských domovů), který jsme zaznamenali. Například ve Vrchlabí od začátku ledna tři desítky,” uvedl [4] pro ČRo mluvčí královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Takže, jak vidíte, jakmile se začalo očkovat mRNA vakcínami v ČR, senioři najednou umírají.

Všechny sociální sítě přitom brutálně umlčují veškeré informace, které kladou rovnítko mezi vakcíny a úmrtí seniorů v pečovatelských domovech. Jakmile se něco takového objeví, ihned je to mazáno. Poprvé se tyto informace objevily v domovech důchodců v Norsku, kde po vakcinaci začali umírat senioři, a od té chvíle se rozjela kampaň na absolutní umlčování těchto informací. A je to kvůli tomu, že nikdo nesmí vědět, že probíhá největší klinický laboratorní test na široké populaci v dějinách, přičemž až do této chvíle takovéto testy byly považovány za neetické, nehumánní, nebezpečné, hazardní a naprosto nepřijatelné.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.