http://sevenroses.cz/index.php/krs-jisraelben-josef-nazir-elijahu

 http://sevenroses.cz/index.php/proc-josef-krs-jisrael-je-kamen-a-pastyr-jisraele

 http://sevenroses.cz/index.php/krs-jisrael-ben-josef-bible-versus-modlarstvi-krestanu

 

 https://www.youtube.com/watch?v=bd4Z4a2S97s

rabi zjěvně nepochopil že ben josef musí být nazír jak je psáno v torah 1 m 49:26 a v 5 M 33:16 a taky že ben josef je TAKY  jisrael  ješajahu 49 k a taky že koureš musí mít jméno kureš a taky že musí být obřezán na těle a na srdci zákonem který na hoře choreb dostal moše od ohně -jahušua ,který je slovo a který se stal tělem a přebýval na zemi ,pokud tedy nikdo otce neviděl ,tak avraham uzavřel věčnou smlouvu s JAHUŠUA  gideon viděl šalom ,ano jahuušua je šalom jezue viděl sar ceva jahušua s mečem  (jezue 5 :13)  syn je taky ten kdo v znameních vyvedl jisrael z micrajim protože on je ten kdo pobil všechno prvorozené za to že paro chtěl aby porodní báby zabíjeli jisraelské chlapce!!!!

MIMO TO TRUMP JE REPTILIÁN !!!!POTOMSTVO SATANA NA ZEMI FARAONOVA NAZI BLOOD LINE 

 

pokud jahušua je slovo tak padá judaizmus a taky křestanství ,protože slovo to je 5 knich tj. jahušua proroci a žalmy !!!!! znamená jahušua je dokonalý věčný a k životu protože on je dokonalé slovo  ,křestané říkají ,že je nedokonalý starý a ke smrti a už neplatí!!!!!!!!! v době kdy byl jahušua na zemi nic jiného nebylo napsáno!!!!!!!!!!!jen 5 knih jeho slovo proroci jeho slovo a žalmy jeho slovo ,které se stalo tělem 

a proč neplatí ????protože pavel řekl člověk bez svědka viděl světlo jap lucifera a křestanství je smodlářství uctivání mrtvých model které nevidí nesliši nemají čich a popírání slova a nahrazení jahušua pavlem prokletí !!!!!takže oni  křestané prokletí s jahušua udělali lháře a pavel je ten kdo je jejich mašijah!!!!

no a tzv. židy A RABÍNY(VĚTŠINOU REPTILIÁNI JE JICH PLNÝ JERUŠALEM A KNESET tak jako většina kardinálů a papež franta!!!!!)  na nich se vstahuje to co řeklo slovo jahušua synagoga satana s hexagramovou saturnovou hvězdou (ZJĚVENÍ JANA 3:9)

josefov malý dům -na severní straně postavím s 144 neokřesaných kamenů 12 oltářů ,na kterých přinesu obět ,očistím dům ,po kterém šlapali za 200 stovky pro rabíny pohané (za toto půjdou do ohnivého jezera )a pak každý večer poté co rozsvítím lahava na šiva menorot šel zahav tahor budu se modlit v bílém lněném rouchu s bílou pokrývkou na hlavě a s bílým lněným pásem k EL ŠADAJ JAH A K JEHO JEDINNÉMU SYNOVI KTERÝ JE SAR CEVA EL ŠALOM EL CADIK !!!!!!!

UVIDÍTE ZA CHVÍLI!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.