https://www.youtube.com/watch?v=bnlXW7KZl0c

a je to tady !!!!obrovská válka a zotročení lidstva total , se z toho poserete slované co se chystá proti josef =slovanům  hitler hadr za chvíli pochopíte tuto satanovou amen ra show  udělali ve svátek pesach nekvasených chlebů , kdy jahušua syn ek šadaj sar cva na 14 noc o půlnoci  pozabíjel všechny prvorozené z egypta a pak vyvedl syny jisrael z egypta a pak ...zahubil všechno faraonovo vojsko v moři.....(21.1.) na sedmý den po východu z micrajim posední den svátku macot =nekvašených chlebů

a josef slované jsme prvorozený kmen z jisrael ....chápete ?..budou chtít zlomit a totálně zotročit josef ślovany - satan je amen ra nibiru je tady !!!!

budou se chtít pomstit na prvorzených =josef slovany za krev faraona a jeho vojska 

 

 https://aeronet.cz/news/video-globaliste-na-bilou-sobotu-o-velikonocich-v-kahire-usporadali-triumfalni-prehlidku-desivych-okultnich-symbolu-vladcu-nad-planetou-zemi-arijske-dite-prineslo-ohen-planety-zeme/

 https://www.youtube.com/watch?v=fkfWuAvT_B0

VIDEO: Globalisté na Bílou sobotu o Velikonocích v Káhiře uspořádali triumfální přehlídku děsivých okultních symbolů vládců nad planetou Zemí! Árijské dítě přineslo oheň planety Země, teprve za ním mulati, a teprve po nich černoši! Architekti a božstvo Amon Ra sestoupilo z nebes s ohněm z hvězd! Společně zapálili termonukleární jádro syntézy 2×11 v podobě 22 faraonů, jejichž vláda se vrací zpátky na planetu Zemi! Globalisté odhalili poprvé v historii špici nedokončené pyramidy, bylo ukázáno, kde se nachází skutečný vrchol okultního řízení!

Zapomeňte na zahajovací ceremoniály Olympiád a na ceremoniály k otevírání Gotthardského tunelu. Tyto přehlídky globalistů, na kterých vysílají vzkazy a symboly konceptuálně gramotným divákům, jsou ve skutečnosti naprosto nic ve srovnání s tím, co se odehrálo včera na Bílou sobotu v Káhiře v Egyptě, kde egyptská vláda nachystala oficiálně slavnostní přesun 22 mumií egyptských faraonů ze starého muzea v centru města do úplně nového komplexu ve čtvrti Fustat [1]. Podle oficiální propagandy egyptského ministerstva kultury mělo jít o kampaň, která má za úkol opět přitáhnout do Egypta turisty ze světa, protože egyptský turistický průmysl trpí katastrofálním nedostatkem hostů z ciziny v důsledku koronavirové krize.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AmonRaHD-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AmonRaHD-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AmonRaHD-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AmonRaHD-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AmonRaHD-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AmonRaHD.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Nejvyšší egyptské božstvo symbolizuje civilizaci Amon Ra, která přišla z hvězd a je symbolizováno vojevůdcem s orlí hlavou a lidským tělem, který vládne strašlivou mocí Slunce (termojadernou fúzi), která pohání ale rovněž i ničí celé světy.

Jednotlivé vlády na turistice závislých zemí dělají různé propagační kampaně, aby přilákaly turisty, ale to, co včera proběhlo v Káhiře na Bílou sobotu, tedy na jeden z nejdůležitějších křesťanských svátků na Velikonoce, z toho jde doslova mráz po zádech. Toto nebyl ceremoniál uspořádaný egyptskou vládou, toto byl megalomanský triumfální průvod globalistů oznamující jejich uchopení moci nad touto planetou ve spolupráci s mocností na úrovni okultních procesů řízení. Globalisté totiž včera v Káhiře přivítali návrat božstva Amon Ra na planetu Zemi, ale nikoliv už jako panovníků nad Zemí, ale jako rovných partnerů, se kterými globalisté a Dům Sion spojuje síly ke společné práci v rámci fúze, v rámci syntézy a spojení.

VIDEO: Globalisté předvedli dokončený proces ve 12 minutách děsivého videa zobrazujícího vytvoření spojenectví globalistů a Amon Ra

Za zvuku bojových bubnů, virblů, které se až do konce středověku používali k zahajování útoku, došlo během 12 minut, tedy během čísla symbolizujícího dokončení procesu, k triumfálnímu zobrazení procesu termojaderné a současně mocenské fúze, splynutí, resp. syntézy, která je v globalizaci symbolizována číslem 22, což je dvojnásobek čísla 11, které symbolizuje nikdy nedokončený proces. Video je děsivým vzkazem pro konceptuálně gramotné osoby, je to nejstrašnější ceremoniál, který dosud globalisté stvořili, neboť tímto ceremoniálem publikovaným na den, kdy Kristus byl sejmut z kříže a uložen do hrobky, je v Kabale symbolem odstoupení z trůnu, výměny moci za novou vládu.

 

A globalisté proto odpálili tento káhirský ceremoniál právě na Bílou sobotu na symbol změny na trůnu světové vlády. Přestože celý přenos ceremoniálu měl přes 2 hodiny záznamu, to hlavní se odehrálo během 12 minut, což přináším v extra odděleném videu výše. Tato 12-minutová pasáž je totiž učebnicovým příkladem okultních procesů řízení, ve kterých se globalisté vyžívají během ceremoniálů a nyní si popíšeme, co tato 12-minutová pasáž symbolizuje. Plný dvouhodinový záznam najdete zde.

Civilizace “Bohů” Amon Ra sestupuje z nebeského chrámu na Zem a ztracená špice legendární globalistické pyramidy je náhle nalezena

Oficiálně se ceremoniál jmenoval “Zlatá přehlídka Faraonů” a hlavní otevírací pasáž začala záběrem na svitek z papyru s textem o příchodu božstva Amon Ra na Zemi, o jejich sestoupení z nebes. Text popisuje příchod civilizace z hvězd. Poté následují záběry na pouzdra mumifikovaných faraonů jako jejich potomků v přímé rodové linii. Po krátké chvíli kamera zabírá chrám, který symbolizuje nebesa, strop chrámu a sloupy jsou nasvíceny oblaky a nebesy, ze kterých sestupují zástupci Amon Ra a nesou nádoby se žlutým světlem. Božstvo sestupuje po schodišti dolů na Zemi, vchod je zalitý světlem, zatímco ostatní nesou nádoby se světly.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB2-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB2-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB2-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB2-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB2-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Božstvo Amon Ra sestupuje z nebes

V této chvíli si všimněte, okolo jakého předmětu obchází a míří po schodišti dolů. Ano, na podstavci spočívá legendární a bájný vrchol, špice nedokončené pyramidy. To, co je na Zemi používáno jako náhrada špice nedokončené pyramidy, je věčně Bdící oko jako symbol okultního řízení, nejvyššího společenského řízení na vrcholu světového řádu, který je symbolizován pyramidou. Tento záběr ceremoniálu odhaluje, kde spočívá vrchol světového řízení. Nachází se v rukách okultních procesů řízení, v rukách božstva Amon Ra, tedy v rukách jednoho ze členů Syndikátu. A vzápětí poté následuje střih a najednou vidíte běžící děti.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA1-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA1-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA1-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA1-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA1-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Špice kabalistické a iluminátské nedokončené pyramidy v nebeském chrámu Amon Ra

Árijská rasa bude nadřazenou vůdčí rasou na planetě Zemi od tohoto okamžiku. Nepředstavujte si ale pod Árijci německé obyvatelstvo, budou to Íránci a Kurdové

V čele utíkajících dětí je bílý árijský chlapec s kudrnatými vlasy a spolu s ním bílá holčička s modrýma indigovýma očima, tedy symbol zástupců té slavné nadřazené rasy nad planetě Zemi. Obě dvě děti mají árijské rysy Íránců a Kurdů. Toto je jeden z jasných důkazů, že nejde o ceremoniál egyptského formátu na podporu turistiky, protože by určitě nepoužili bílé árijské děti jako nositele světla pozemského vědění. Nádoba je maličká, skromná, svět toho moc neví a nezná. Proto malá nádoba vědění, a jenom jedna.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA3-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA3-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA3-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA3-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA3-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA3.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Árijský chlapec nese nádobu s pozemským světlem malého vědění

Děti běží k potemnělé stéle trčící k nebi. Děti se náhle zastaví a árijský chlapec pozvedne nádobu se světlem. Na špici stély dojde k zažehnutí modrého studeného světla, které symbolizuje modrou planetu Zemi. Okolo stély kolem dokola jsou bílí andělé s roztaženými a k nebesům zvednutými křídly. Ze stély tryská modré světlo a árijská dívka s pronikavě modrýma očima se dívá na to modré světlo tryskající ze špičky stély. A pak to přijde.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA7-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA7-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA7-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA7-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA7-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA7.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Bílé dítě pozvedá nádobu a zapaluje stélu modrým světlemhttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA10-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA10-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA10-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA10-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA10-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA10.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Děti Země vítají příchod Amon Ra na Zemi

Stéla se mohutně rozzáří modrým světlem, kamera zabere děti a ty mají ruce vztyčené stále vzhůru k přivítání… Amon Ra! A vládkyně Amon Ra odpovídá o několik kilometrů dál v bráně starého káhirského muzea, které symbolizuje bránu, kterou božstvo sestupuje na Zemi.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA8-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA8-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA8-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA8-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA8-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA8.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Rozzářená stéla s anděly po zapálení árijským chlapcemhttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA11-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA11-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA11-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA11-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA11-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA11.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Vládkyně Amon Ra sestupuje na zemi a přináší velké nádoby s věděním a znalostmi

Vládkyně rovněž zdvihá ruce na pozdrav Dětem Země. Tady pozor, ty děti nesymbolizují samy sebe, tedy děti, ale nevyvinutou a na nízké úrovní spočívající pozemskou lidskou civilizaci, lidskou rasu s úrovní a rozvojem znalostí na úrovní dětí. Naproti tomu vládkyně Amon Ra je dospělá žena. A její lidé přinášejí na Zemi také světlo poznání, ale jiné. Světlo žluté barvy, nebo chcete-li zlaté světlo. A nesou vědění ve velkých nádobách, a těch nádob je mnoho. Mnoho znalostí, mnoho vědění. A potom to začíná.

Armáda Amon Ra sestupuje z nebes za zvuku válečných bubnových virblů symbolizujících bojovou pohotovost v plné zbroji. Ke stéle míří železná tyč se šipkou pro určení směru fúze

Z nebes sestupuje armáda Amon Ra, pochodující vojáci bubnují útočný virbl, za nimi jdou nosiči nádob se světly, které symbolizují nádoby poznání, technologií, které přináší na Zemi. Za nimi jede vojevůdce na válečném voze taženém dvěma koňmi. Za ním se ale pohybují kněží Amon Ra, tzv. Žreci, kteří mají spojené kapuce, resp. roucha na ramenech, takže záběr ze vzduchu zobrazuje, že útvar připomíná něco jako železnou nebo stříbrnou tyč v urychlovači lemovaném okolo světly.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA9-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA9-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA9-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA9-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA9-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA9.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Árijská holčička sleduje zapálení stély

Za nimi jedou dva vozatajové. A těsně za nimi pochoduje 10 nosičů světel ve tvaru šipky ukazující na tyč nebo prut. Ze vzduchu to vypadá jako technický výkres označující šipku, která ukazuje, na dvojtečku v podobě dvou vozatajů a před nimi je stříbrná tyč, vypadá to jako symbol pro příkazový řádek na počítači, i když trochu pomíchaný, šipka, dvojtečka a obdélníky zamaskovaný text.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB4-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB4-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB4-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB4-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB4-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptB4.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Železný pruthttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA12-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA12-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA12-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA12-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA12-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA12.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">A za nim šipka

A teprve za nimi se objevují alegorické vozy s celkem 22 mumiemi faraonů. Na čele této kolony je opět deset nosičů zlatého světla ve tvaru šipky, kteří vedou kolonu alegorických vozů. Jejich cestu lemují modrá světla, je to symbolika vítání vládců na planetě Zemi. Kolona faraonů přijíždí ke stéle a začíná docházet k procesu fúze a syntézy. Modré světlu začne měnit barvu na zlatou a ve chvíli, kdy kolona stélu obkrouží a obklopí, dojde k mohutnému zážehu loučů, které se spojí na špičce stély a ta začne vrhat sloup zlatého světla až do nebes.

Po zážehu fúze nastává syntéza, nastalo spojení globalistů a Amon Ra ve vládě nad planetou Zemí

Modré a žluté světlo se sloučí v syntéze a vytvoří energii, která z vrcholu stély proniká až do hlubokého vesmíru. Děti Země a příchozí z hvězd Amon Ra se spojili k budování planety Země. Globalisté tímto ceremoniálem vysílají vzkaz a symbolem, že se stali vládci planety a mají podporu Amon Ra. Až dosud všechny vzkazy globalistů z ceremoniálů byly striktně omezeny na globální procesy a na jejich moc na úrovni kabaly a satanismu, ale ceremoniál v Káhiře všechno změnil. Globalisté podle všeho uzavřeli spojenectví s jedním ze členů Syndikátu, s rasou Amon Ra, což je činí rovnými partnery z pohledu exopolitiky.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA13-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA13-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA13-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA13-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA13-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA13.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Nastává okamžik syntézy pozemského a extraterestriálního vědění a nově i řízení. Modré světlo se začíná ve fúzi slučovat se žlutým světlem Amon Rahttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA14-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA14-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA14-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA14-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA14-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA14.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Andělé vítají proces fúzehttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA15-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA15-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA15-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA15-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA15-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA15.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Dochází k termonukleárnímu zážehu a modré a žluté světlo se spojí, proběhla fúze a nastává syntézahttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA16-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA16-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA16-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA16-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA16-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA16.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Stéla vrhá zlaté světlo spojeného vědění Země a Amon Ra

Syntéza spojení Amon Ra a globalistů na Zemi symbolizovaná termojadernou fúzí, splynutím dvou prvků, dvou jader, dvou energií, dvou světel, do jednoho mohutného energetického prvku, je vzkazem, který na Velikonoce posílají globalisté do celého světa. Na Bílou sobotu padl starý král, padl starý světový řád a ten nový vychází se syntézy pozemské globalizace pod vládou Domu Sion a okultních procesů řízení na úrovni exopolitiky.

VIDEO: Univerzální světový řád Ma’at zavede rovnost všech národů v jejich otroctví

Ten nový řád bude odvozený od univerzálního řádu Ma’at, hebrejsky Mah’arat, což je výraz pro systém zobrazovaný jako jáma půlkulovitého tvaru, která symbolizuje spravedlnost, právo, dobro a rovnost, protože v takto vytvarované jámě má všechno tendenci se vyrovnávat symetricky do středu dna jámy tohoto tvaru. Právě o tomto univerzálním řádu hovořil jeden z moderátorů ceremoniálu, ve videu máte níže jeho projev i s českými titulky. Všechno, co globalisté nyní předvádí, je snaha o rovnost všemi prostředky. Všichni jsou si rovni, ženy, muži, nezáleží na pohlaví, na rase, na sociálním stavu, všichni mají stejně, všichni mají stejné potřeby, všichni jsou kontrolováni.

 

Jenže, dobře si všimněte, kdo jsou zástupci planety Země a v jakém pořadí běží ke stéle. Bílé árijské dítě, zjevně íránského původu, nese světlo Země, teprve za ním je egyptské snědé dítě, obecně mulati, a teprve za nimi ve třetím záběru jsou černošské děti. V čele průvodu je přitom za ruce vedena árijská dívka s typickými íránskými rysy, což je znovu odkaz na Nephilim, na architekty této planety. Znamená to snad, že autoři ceremoniálů jsou rasisté nebo bílí nadřazenci? Jak to, že v ceremoniálu nejsou gayové, lesby, non-binární stvoření, transsexuálové a jiní zástupci pozemských odchylek a deviací?

Globalisté se spojili v okultní rovině s Amon Ra, důsledky budou katastrofální pro lidská práva a občanské svobody, na to se připravte

No, protože to, co se děje v gójských médiích, to není politika a přesvědčení globalistů, to je pouze nástroj na likvidaci a degeneraci genomů gójských národů! Je to pouze nástroj na neutralizaci bílé ne-árijské rasy. Ovšem v procesech řízení nad planetou, v nejvyšších procesech okultního řízení, jedou globalistů pouze fakta a to, co skutečně uznávají. Vůdčí úlohu bílé árijské rasy na planetě Zemi, nezastupitelnou úlohu rodiny, muže a ženy. Bylo by totiž plivnutím do tváře příchozím z hvězd, božstvu Amon Ra, kdyby je na Zemi vítaly pokřivené bytosti neschopné zachování kontinuity rodu. Proto do čela zástupců Země umístili dvě árijské bílé děti dvou jasných pohlaví.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA2-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA2-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA2-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA2-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA2-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Sestup Amon Ra z nebes na Zemi

Syntéza Domu Sion a Amon Ra bude mít nedozírné následky na rovnováhu sil v okultních procesech řízení. Podřízené skupiny rituálního připojení k procesům okultního řízení, jako jsou Kabala kruhy, případně Bohemian Grove a další okultní přípoje získají v podstatě beztrestnost, začnou mizet děti ve velkých počtech, spotřeba rituální krve raketově naroste. Syntéza dvou jedenáctek, tedy Domu Sion a Amon Ra, bude mít za následek dokončení procesu mocenského úchopu nad planetou ve spojenectví bývalých správců a bývalých vládců. Je to jedno z nejnebezpečnějších spojenectví v této iteraci, ve které se nacházíme. Symbolika bojového virblu v ceremoniálu byla symbolem vyhlášení války zbytku Syndikátu.

Spojení dvou jedenáctek v boji za získání kontroly nad planetou povede k novému zotročení Židů a po nich všech dalších národů. V Izraeli to již začalo v podobě brutálního očkování

Globalisté a Amon Ra se prohlásili za výlučné majitele tohoto planetárního nosiče a to bude mít za následek zotročení všech ras, resp. návrat všech ras na této planetě do role, která jim před mnoha tisíci let náležela, do role otroků. Ten proces byl zahájen vloni na jaře koronavirovou záminkou a jak se ukazuje, globalisté mají pod palcem všechny vlády, všechny politiky mají zaplacené a zkorumpované, aby jim šli na ruku a nevyvolávali odpor. Proto předsedové stran likvidují své vlastní strany, které padají pod hranici volitelnosti, je jim to jedno, protože dostali odstupné od globalistů.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA5-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA5-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA5-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA5-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA5-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA5.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Egyptské děti běžící za árijským chlapcemhttps://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA6-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA6-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA6-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA6-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA6-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EgyptA6.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Černošské děti běžící za egyptskými dětmi

Národní procesy budou mohutně likvidovány a národy budou vraceny do role otroků, což je cílem jak Domu Sion, tak i cílem Amon Ra. Spojení dvou jedenáctek je symbolizováno číslem 22, tedy počtem faraonů a jejich mumií v ceremoniálu. Globalčiky tak oznámili svůj triumf na Bílou sobotu a nemusí už ani tajit svůj “rasismus”, nemusí skrývat vyznávání árijské rasy, která má podle všeho svůj prapůvod právě v Íránu, o což se silně před vypuknutím II. sv. války zajímal i Heinrich Himmler.

Za zvuků bojových virblů, které naposledy zněly v Berlíně při pochodech elitní gardy Leibstandarte SS Adolf Hitler a s árijskými dětmi zapalujícími stély termonukleární fúze

Za pochodu a při bubnování válečných virblů podle vzoru Leibstandarte SS Adolf Hitler, což můžete slyšet v prvním videu v čase od 03:42, je vyhlašována válka všem, kteří by chtěli ohrozit uchopení moci globalistů a Amon Ra nad touto planetou. Egyptský prezident Abdel Fattah Al-Sisi seděl při ceremoniálu jako přibitý a pouze s ohromením sledoval ceremoniál, který mu globalisté rozehráli v Káhiře, tedy ve městě, kde v dobách před zaledněním před poslední Dobou ledovou spočíval severní magnetický pól naší planety. Viz. má kniha Superkrize.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AryanKidIranFlag-300x200.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/AryanKidIranFlag-536x357.jpg 536w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; margin: 0px auto; display: block; width: 699.969px;">Íránský chlapec referenčního árijského typu A2 se smaragdovýma očima. V případě modrých očí jde o typ A1. Největší počet Árijců referenční skupiny A je v Íránu, přibližně 7% íránské populace, jiné zdroje uvádí až 25% populace Íránu má doložitelný árijský původ. Mezi Kurdy je to až 20% jejich populace.

Světové změny nastávají v Káhiře nejen z hlediska geologických změn magnetických pólů, ale i z hlediska změn geopolitických s dopadem na okultní procesy exopolitiky, se kterými se globalisté už ani netají. Omezování lidských práv a svobod lidí na celém světě pod rouškou pandemie tak má své jasně vysvětlení. Národy se mají vrátit do svých původních rolí, do rolí otroků jako kdysi v dobách vlády Amon Ra nad Egyptem, v dobách více jak 5000 let př. n. l.

Přičemž ještě jedná věc na celém mamutím ceremoniálu zaujme. Ani jeden ze členů ceremoniálu neměl roušku, tedy symbol otroka. Na rozdíl od egyptského prezidenta, nebo od mnoha hudebníků v orchestru. I to je brutální symbol, kdo je otrok a kdo svobodný člověk v novém univerzálním řádu. A všimněte si, nikde v ceremoniálu žádní Židé, nic. Jenom íránští a kurdští Árijci, Arabové a černoši. Ano, otroctví bude zahájeno ve vyvolené zemi, ve vyvoleném národě, který je vždy první, ve všem, v privilegizaci, i v likvidaci a zotročování.

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.