situace ve které se nacházíme
 
tady máte svého! svatého"reptiliána kterému se chodí klanět všichni reptiliáni celého světa trump obama netanyahu putin macron merkel atd
 
 https://www.youtube.com/watch?v=2yB1_ZMK3ZU    -vatch also the pravoslavian ortodox hologram proist failure!!!all reptilians
 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=23ZlqPeYpLk  they warship dead and give stones to dead -satan!!!
 
česka republika je součástí eu ze které povstane  antichrist, reptilián který přistane ve vatikánu zasadne tam na trůn připájím video a papež taky reptilián řekne ,že je to ježíš a spojí všechna náboženství 
uvidíte!!!!
čská republika je v nato- reptilianské armádě ,které bude velit za chvíli antikrist vatikán ,vláda odsouhlasila miliardy největšímu satanovmu sluhovi františkovi ,protože ty peníze katolické církvi ,jsou vlastně vatikánu ,vatikánska banka je nejbohatší banka kterou nemužou dokonce vyšetřovat ani  fbi ,proto tam celá italská mafie pere peníze na oplátku jim nosí malé děti ,proto je mnoho dětí v itálii nezvěstných ,mimo to jiný  systém je velice dobře propracovanej, najdou chudou dívku oplodní ji zaplatí ji a pak dítě donesou do vatikánu ,kde ho v podzemí tam kde jsou ty lebky a kosti mrtvých obětují smrti -satanovi (reptiliáni totiž musí pít tzv cold blood to je krev ve stádiu umučení strachu bolesti kdy vylučuje látku ,kterou oni potřebují na to aby  měli energii,to je parták české vlády !!!vatikan -na českých bankovkách je latina ,Pán rusnok ,je český národ podle Vás tak blbý ,že jsi nezaslouží mít bankovky psané v rodném jazyce!!!
praha je proto na "černé listině "andělú  a pro množství kostelů pro smlouvu s vatikanem atd..... 
 
když za chvíli začne obrovské soužení rána za ranou , v zemi je  50000 policistů  a 22000 příslušníků armády čr a 3000000 pracujících (a dalších 7000000 lidí) mužú tj 1 policista nebo voják na 40 mužů,když nebude jídlo voda el a plyn jak zastavíte 3 miliony mužů a 7 milion hladových lidí???!!!
a
když budou mít vojáci a policisté hlad vemou služebnou zbran zabijou někoho a upečou a dají maso svým dětem  protože nebude žádné jídlo,kdo je zastaví !!!
 
a když přijdou ozbrojené skupiny z jiných zemí kdo je zastaví???
 
protože ve chvíli, když začne rána za ranou,popuká vlivem nibiru země spadnou měst do 100 metrové propasti
 
 
 
 
 
nebudou pochovávaní lié ,bude mor nukleární válka reptilianska armáde ,která bude ničit vraždit mučit ,neumíte si představit co bude za chvíli   nemecko ,polsko a ostatní krajiny  zavřou  hranice zůstane čr bez jídla co uděláte,vy vláda rozkážete reptiliánům aby vám vydali jídlo,nenechte se vysmát ) ,protože všechny vládyv čr jste se nechali koupit nemeckem a zlikvidovali celý potravinářsky průmysl a kravíny, budete bez jídla když bude k tomu válka i bez vody a elektřiny a plynu v epidemii  moru.....
vydejte mi prahu !!!!
a vlad veme za chvíly polovinu eu ,protože on je reptilián a on je ten který jen čeká až dostane povolení z nebes a obsadí eu .ostatní reptiliáni neudělají nic!!!!všechno veme ....
 
... když budu v Praze  budeme kráčet podle božího  zákona který je platný a dokonalý a nemůže se měnit , budeme mít podporu andělů(nikdo se vás v Boží moc pod mím vedením nedotkne i  !!) a o to tady jde , tím pádem moc nad všemi reptiliánmi a oni mi budou muset vydat jídlo  ,mimo to budeme moct shromáždit mouku a základní potraviny ATD.. ale hlavně mít ten pravý chléb -chléb života ,protože moje služba je přivést lidi k pravdě oslávit boha a jeho syna postavit chrám pro jahušua a bojovat se šelmou vydat svědectví za cenu krve a ukázat tím ,že el ŠADAJ JE PÁNEM DUCHŮ AŽ MĚ  VZKŘÍSÍ A VEME DO NEBES V OBLAKU 
 
VYDEJTE MI PRAHU ABYCH JI MOHL ZACHRÁNIT !!!
 
vím o tom, že chcete spolu s miliardáři jít do podzemí a přečkat tu dobu, ale když jsi myslíte ,že do krytu vemete milenky děti manželky kopec  koksu cigárky  a mochito ,tak mám pro vás špatné správy ,
zapoměli jste, že když tady jsou reptiliáni ,kteří sice jsou služebníci satana ,ale jak je vidět, tak musí poslouchat boha všemohoucího ve kterého službě ja jsem(jinak by jsem byl mrtvej ) tak  jsou tady i andělé boha všemohoucího , kteří jsou nehmotní a můžou i projít dveřmi ,takže ani kellner  ani žádný miliardář  ani vláda ani prezident ani senát se neschováte ,rozumíte ,a kdyby jste náhodou se schovali ja marcel kuriš levin jisrael nazir vám říkám, že vás andělé vyndají z krytu a budete tím lidem ,který jste zradili a nechali na holičkách a bez jídla umučeni ve spravodlivosti boží ke smrti!!!! budete  se koukat jak vám rozříznou na kusy vaše děti a manželky a pak vás umučí- na beton se to stane pokud se budete chtít skrýt ve krytu!!!
 musí tím soužením projít celý svět nikdo se neschová nikdo!!!!
 
jsou jen tři možnosti bud mi vydáte prahu a já ji očistím a budu se v pokoře modlit spát i nadále na zemi postit se a modlit a lid se obrátí k Bohu, aby ji andělé nezničili v nuklearním útoku za hříchy ,a nebo jsi ji vezmu za velkého soužení a bez milosti vůči vám  za podpori andělů a nebo  zítra nebo pozítří... praha nebude, protože bude zničena
 
tady jsme ve válce o vše  lidské duše lucifer zasadne na trún ve vatikanu falešní svědek reptilian františek ho potvrdí jako "ježíše"  a pak tady jsme my služebníci kteří vydávame svědectví pravdě  a nikdo ani reptiliani se nás nemužou dotknout 
 
mě chrání EL ŠADAJ AJEHO  armáda andělů a technologie které  lidi neznají  milion krát lepší nežli co lidstvu dali reptiliáni a ty zbraně byli dáni lidstvu jen proto  ,aby byli použity v souladu s božím trestem na lidech kteří svým životem slouží satanovi !!!
 
takže -  el Šadaj nás stvořil dal nám svého syna tj .to nejvíc co mohl -všechno ,lidstvo však odmítlo pravdu a satan vytvořil všechna náboženství včetně křestanství a jak to udělal? no do tory a proroků  vložil  pavla 13 "ne apoštola" a křestané ho přijali za Krista odvrhli slovo boží a jeho zákon!!!
(nebot   ON JAHUŠUA je ten kdo (!!! BEN ELOHEJ MELECH CADIK MELECH ŠALOM) ,NÁM DAL TORU NA VRCHU CHOREB SKRZE MOŠE ON JE TEN MALACH KTERÝ VYVEDL JISRAEL Z MICRAJIM ON JE TEN KTERÝ DAL NÁM DESATERO A OBŘÍZKU) A  pavel píše ja pavel vám říkám ... tora boží zákon už neplatí....atd LEŽ 

 
takže elŠadaj odtáhl ruku a reptiliáni dostali příkaz na vraždení a byla 1a2 světová vojna.HITLER BYL REPTILIAN JEHO DCERA ANGELA DOKONČUJE JEHO DÍLO !
myslíte si že se lidi obrátili ne!!! je to 1000 krát horší
 
ted el ŠADAJ odtahuje ruku od lidí a dáva satanovi volnou ruku,začíná obrovské soužení tresty 7 polnic nukleárni vojna a  kdo se v tom  neuvěřitelném soužení jakého nebylo a nebude obrátí a bude činit tvrdépokání a velebit chválit a prosit o odpuštění jediného pravého ELŠADAJ ve jménu jeho syna ,který je po jeho pravici , dostane odměnu -věčný živet ,ale nebude to jediný křestan nebot křestanství je založeno na modlách lidech ,kteří i když nevědomky ale uctívají satana reptiliána františka a uznali pavla za svého mašijah to jest toho který na poušti viěl světlo -lux ,bez 2 a3 svědka suverénne popřel všechno co nám JAHUŠUA  dal -zákon ,který je na věky dokonalý a je k životu!!!
 
 
el ŠADAJ jsi  řekl JÁ JSEM  vám dal všechno a vy i tak jste si vybrali satana za svého pána a chcete mu sloužit ,fajn ,
ukážu vám jak "dobrý a milostivý a milosrdný" je satan 
budou rozvázáni satanoví andělé a začnou se satanem a spolu se satanovými anděly kteří budou Zvrhnuti na zem zabíjet ničit MUČIT ,neumíte si představit to co přichází !!!KDYŽ UVIDÍTE JEJICH PODOBU TAK SE POSERETE!!!
varuji vás vydejte mi prahu A čr  ,abych mohl připravit v moudrosti a moci el ŠADAJ lid na tuto dobu ,protože jen pravý  Jisrael bude mít pečět a tu milost a  ochranu andělů bez milosti el ŠADAJ a  JEHO  SYNA JAHUŠUA (který pak na konci po onom soužení přijde soudit !!!a nikdo neunikne  tomuto soudu !!!)nemáte šanci!!!
 
vy dobře víte, že andělé múžou vstoupit do člověka stalo se tak když jste mě   vy bis otrávili ale nic se mi nestalo, nejsem nesmrtelnej ale andělé mají moc kterou vy neznáte!!!
 
věřte mi kdyby reptiliani mě mohli  zabít tak už jsem dávno mrtvej!!!taky to skošeli :::ale není možné měnit knihu"destiny"

 
TOHLE JE VÁLKA KDE BOJUJÍ SATAN O LIDSKÉ DUŠE NEBOT ON UŽ BYL ODSOUZEN NA VĚKY K MUČENÍ V OHNIVÉ PROPASTI(a přeje si aby v pekle skončili všichni lidé) SPOLU SE VŠEMI LIDMI KTEŘÍ MU SLOUŽÍ 
 
ZAČNOU PADAT KAMENY BUDE VRŽEN KÁMEN DO MOŘE TIM PÁDEM NEBUDOU TANKERY ANI LODĚ NEBUDE JÍDLO BUDE VÁLKA nukleární bio  A MOR PROTOŽE NEBUDOU POCHOVÁVANÍ LIDÉ A KRYSY ..jinak se  ROZNESOU PADNOU ZA MALOU CHVÍLY TRHY INDEXY ....
 
VYDEJTE MI NA TEN KRÁTKY ČAS PO NOVÉM ROCE(17.3)KTERÝ JEŠTĚ ZBÝVÁ PRAHU ABYCH OTOČIL TEN LID JINAK BUDE OPRAVDU PRAHA ZNIČENA ,NEBOT V MOCI EL ŠADAJ VLÁDNU NAD VŠEMI REPTILÁNI A ONI MĚ nenávidí ale 
 V MOCI ELI CURIŠADAJ MUSÍ POSLOUCHAT !!!
já lidem ukážu   PRAVDU   ,ŽE NE SATAN ALE EL ŠADAJ JE VŠEMOHOUCÍ SPLNÍM KAŽDÉ PŘÁNÍ ELI CURIŠADAJ ,POSTAVÍM BEJ EL PRO JEHO SYNA jJAHUŠUA ,KTERÝ V NĚM ZASADNE A BEN DAVID BUDE PŘED JAHUŠUA JÍST CHLÉB JAK JE PSÁNO V PROROKOVI ECHEZKIELOVI 44:3  BUDU BOJOVAT PROTI ŠELMĚ A DO TÉ DOBY SE MĚ NIKDO NEDOTKNE
 
 NIC A NKDO VÁM NEPOMÚŽE ,VY VLÁDA POLITICI MÁTE 120000 A JÁ JSEM V RADOSTI DÁVAL NA OVOCNÉM TRHU KDYŽ JSEM BYL V PRAZE LÉTA PENÍZE BABIČKÁM S DĚDEČKŮM A LIDEM BEZ NOHA RUKOU , PROTOŽE JSTE VY POLITICI JIM DALI 7000 INVAL. DŮCHOD A 11000 STAROBNÍ DŮCHOD ZA TOHLE POKUD MI NEVYDÁTE PRAHU ABYCH TO OTOČIL TAK BUDETE MUČENI DNEM I NOCÍ NA VĚKY SPOLU SE SATANEM V PEKLE PAMATUJTE NA TO !!!
 
JA NEJSEM NA PRODEJ JA ŽIJU V RADOSTI Z 3000 KORUN NA MĚSÍC A JĚŠTE Z TOHO DÁ LIDEM BEZ DOMOVA NIKDY BYCH SI UŽ NEDOVOLIL ŽÍT V LUXUSU A KOUKAT JAK LID TRPÍ,ALEVY ZJĚVNĚ ANO
 
BĚDA VÁM VŠEM JA SE VÁS NEBO REPTILIANU NEBOJÍM NEBOT VÍM ,ŽE ANDĚLÉ MĚ CHRÁNÍ A BEZ MILOSTI KOMUKOLIV  Z VÁS VEMOU DUCHA A SKÁCITE SE MRTVÍ K ZEMI!!!
 
VYDEJTE MI PRAHU!!! ABYCH NASTOLIL SPRAVEDLNOST A PRÁVO A PRAVDU 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.