Chcete-li podpořit náš projekt, přispět lidem bez domova využívajícím službeb "Autobusů" na hygienické potřeby, léky apod., prosím, posílejte jakoukoli částku, která může pomoci v každodenních potřebách.
 
Číslo transparentního účtu Seven Roses o.p.s., IČ 02174120 vedeného u Komerční banky:
 
270 700 277 / 0100
 
Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani z příjmu.
 
Za poskytnutou pomoc srdečně děkujeme. 
Zakladatelé Seven Roses, o.p.s.
 
 
 
 
Všem dárcům ze srdce děkujeme za přízeň a podporu.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2018 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.